15 september var sista dag att söka forskningsbidrag för 2018

Inkomna ansökningar forskningsbidrag 2018

Till årets utlysning inkom 249 ansökningar. Läs vilka ansökningar som skickades in till CIF den 15 september 2017.

Nu är ansökningarna skickade till granskarna för bedömning. CIF:s styrelse beslutar om tilldelning den 6 december och besluten publiceras här på webben den 7 december.

Statistik från årets ansökningsomgång

Antal ansökningar per ämnesområde
Projektbidrag Nydisputerade Doktorandtjänst Totalt
Fysiologi/medicin/biomekanik 55 13 11 79
Humaniora/samhällsvetenskap 56 17 15 88
Trauma/ortopedi/rehabilitering 46 12 16 74
Totalt 157 42 42 241
Organisation/samverkan/nätverkande 8
Andel (angett i procent) inskickade ansökningar fördelat på kvinnor och män
Projektbidrag (kvinnor/män) Nydisputerade (kvinnor/män) Doktorandtjänst (kvinnor/män) Totalt (kvinnor/män)
Fysiologi/medicin/biomekanik 30/70 30/70 25/75 29/71
Humaniora/samhällsvetenskap 46/54 50/50 53/47 46/54
Trauma/ortopedi/rehabilitering 53/47 78/22 62/38 53/47
Totalt 43/57 53/47 48/52 45/55
Sökt belopp per ämnesområde
Sökt belopp (kr) Andel Genomsnittligt belopp per projektansökan (kr)
Fysiologi/medicin/biomekanik 28 886 314 33% 365 650
Humaniora/samhällsvetenskap 31 812 456 37% 361 505
Trauma/ortopedi/rehabilitering 26 270 420 30% 355 006
Totalt 86 969 190
Antal inskickade ansökningar fördelat på lärosäten
Antal
Karolinska institutet 58
Gymnastik- och idrottshögskolan 31
Linköpings universitet 26
Göteborgs universitet 22
Umeå universitet 16
Högskolan i Halmstad 15
Lunds universitet 14
Mittuniversitetet 13
Linnéuniversitetet 10
Malmö högskola 10
Stockholms universitet 9
Örebro universitet 7
Uppsala universitet 3
Karlstads universitet 2
Chalmers tekniska högskola 2
Högskolan i Kristianstad 2
Högskolan i Gävle 1
Totalt 241