Forskningsbidrag 2020

Utlysningen för forskningsbidrag 2020 öppnar den 14 juni 2019.

Utlysningen stänger måndagen den 16 september kl 17.00 (svensk tid).

Tidsplan

14 juni 2019 – Utlysningen öppnar
16 september 2019 – Utlysningen stänger
16 september-4 november 2019 – Granskningsperiod
27 november 2019 – CIF:s styrelse beslutar om tilldelning
28 november 2019 – Besluten publiceras på CIF:s webbplats
December 2019 – Beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt kommer att finnas tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem efter anvisningar från CIF
Januari 2020 – Kontrakten returneras och bidragen betalas ut