Beslut om tilldelning forskningsbidrag 2020

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2020 beslutades av CIF:s styrelse den 27 november 2019. Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2019.

Beviljade forskningsbidrag 2020 (pdf, 512 kB)

Observera att det endast är beviljade ansökningar som finns med i listan.

Beslut och bedömning samt eventuellt kontrakt

Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut per post, men du kommer att få ett e-postmeddelande i december med information och instruktioner om bidragsbeslutet. Du som har sökt bidrag kan från och med den 16 december gå in i CIF:s digitala ansökningssystem och läsa beslut och utlåtande samt skriva ut kontrakt. Endast besked via det digitala ansökningssystemet är garanti för beviljat bidrag.

Du som erhållit bidrag skriver själv ut kontraktet i två exemplar, skriver under och skickar in båda till Centrum för idrottsforskning. Instruktioner kommer via mejl inom kort.

Adress:
CIF
Box 5626
114 86 Stockholm

Nya postdoktjänster

CIF:s styrelse beslutade att bevilja sex nya postdoks. De pågående tjänsterna finns listade i pdf:en ovan.

The effect of carbon monoxide inhalation on exercise-induced adaptations in endurance athletes

Daniele Cardinale
Gymnastik- och idrottshögskolan

Mechanistic underpinning of mechanical and electrical stimuli driven skeletal muscle hypertrophy

Alex Addinsall
Karolinska Institutet

Pupils’ experiences of inclusion and social justice in physical education and health

Göran Gerdin
Linnéuniversitetet

Elitidrott och föräldraskap – familjeplaneringens struktur och ekonomi

Anna Maria Hellborg
Malmö universitet

The Swedish Handball Cohort – National-wide injury prevention in adolescent handball

Martin Asker
Sophiahemmets högskola

Skador, riskfaktorer och erfarenheter av medicinska stödfunktioner för elitidrottande ungdomar

Philip von Rosen
Karolinska Institutet