Forskning om flickors och kvinnors idrott 2020

Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering
Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet
Projektbidrag: 238 000 kr

Effects of moderately increased testosterone concentration on physical performance in young women
Angelica Lindén Hirschberg, Karolinska instutet
Projektbidrag: 276 000 kr

Sex differences in the performance of upper- and lower-body exercise by elite endurance athletes
H-Holmberg, Mittuniversitetet
Projektbidrag: 400 000 kr

Karolinska Football Injury Cohort – Risk factors for injuries in adolecent female football players
Eva Skillgate, Sophiahemmets högskola
Projektbidrag: 220 000 kr

Skeletal muscle proteomics and cytokine release in highly trained female and male athletes
Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet
Projektbidrag: 276 000 kr

Kvinnliga gymnastikdirektörer i brytningstider, 1972-2018
Leif Yttergren, Gymnastik- och idrottshögskolan
Projektbidrag: 239 000 kr