Idrottskadeforskning 2020

Knäskador

Smart technology meets smart rehabilitation to help injured athletes get Back in the Game
Clare Ardern, Karolinska Institutet
Postdok-stöd: 450 000 kr + projektbidrag 220 000 kr

Sensorimotor function as predictor for graft rupture after ACL reconstruction: A multi-center study
Anna Cronström, Umeå universitet
Postdok-stöd: 450 000 kr

Better and Safer Return to Sport (BEAST)
Hege Grindem, Karolinska Institutet
Postdok-stöd: 450 000 kr + projektbidrag 220 000 kr

Kinematics, proprioception and related brain response in athletes with and without ACL injury
Charlotte Häger, Umeå universitet
Doktorandstöd: 300 000 kr + projektbidrag 400 000 kr

The NACOX study. Natural corollaries and recovery after acute Anterior Cruciate Ligament injury
Joanna Kvist, Linköpings universitet
Projektbidrag: 220 000 kr

The effect of age and treatment on return to sport and knee function after ACL injury
Kristian Samuelsson, Göteborgs universitet
Projektbidrag: 216 000 kr

Hälsenor

Effekter av tidig funktionell mobilisering efter kirurgisk behandling av total hälseneruptur
Paul Ackermann, Karolinska Institutet
Doktorandstöd: 300 000 kr

How do tendons heal? – From cells and molecules to randomized clinical trials
Pernilla Eliasson, Linköpings universitet
Postdok-stöd: 450 000 kr + projektbidrag 220 000 kr

Prognostic Biomarkers of Patient Outcome after Achilles Tendon Rupture (ATR)
Aisha Ahmed, Karolinska Institutet
Projektbidrag: 220 000 kr

Tillbaka till idrott efter akut ruptur och kronisk ruptur i hälsenan
Jon Karlsson, Göteborgs universitet
Projektbidrag: 220 000 kr

Hamstring (baksidan låret)

Proximal Hamstrings Avulsion – Aspects of injury, treatment and outcome
Carl-Johan Hedbeck, Karolinska Institutet
Projektbidrag: 220 000 kr

Hjärnskakningar

Idrottare med post-komotionella symptom efter hjärnskakning- vilka är skademekanismerna?
Niklas Marklund, Lunds universitet
Projektbidrag: 400 000 kr

Handboll

The Swedish Handball Cohort – National-wide injury prevention in adolescent handball
Martin Asker, Sophiahemmets högskola
Postdok-stöd: 450 000 kr + 100 000 kr

Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball
Eva Ageberg, Lunds universitet
Projektbidrag: 399 000 kr

Fotboll

Karolinska Football Injury Cohort – Risk factors for injuries in adolecent female football players
Eva Skillgate, Sophiahemmets högskola
Projektbidrag: 220 000 kr

Parasport

The Sports-Related Injuries and Illnesses in Paralympic Sport Study (SRIIPSS)
Jan Lexell, Lunds universitet
Projektbidrag: 220 000 kr

Skador hos elever vid RIG (Riksidrottsgymnasier)

Skador, riskfaktorer och erfarenheter av medicinska stödfunktioner för elitidrottande ungdomar
Philip von Rosen, Karolinska Institutet
Postdok-stöd: 450 000 kr + 91 125 kr