Information om bidragsbeslut 2020

Viktig information till dig som sökt forskningsbidrag från CIF inom 2020 års utlysning.

CIF skickar inte ut några beslutsbrev och eventuella kontrakt via post. Du kommer i stället att kunna läsa beslut, bedömning med utlåtande samt skriva ut kontraktet direkt i CIF:s digitala ansökningssystem. Du skickar sedan in de underskrivna kontrakten till CIF via post.

Gör så här för att läsa beslut, utlåtanden och skriva ut kontrakt:

 1. Logga in i systemet
  http://ansokan.3ddata.se/start/ci.asp. Viktigt att dina personuppgifter med lärosäte och institution från och med 2020 är ifyllda och korrekta. Uppgifterna kommer att exporteras till kontraktet.
 2. Läs beslut och bedömning* med utlåtande.
  Klicka på Beviljad eller Avslagen under Status för respektive ansökningsnummer (D2020-, FO2020- eller P2020-).

Ny skärmbild öppnas:

*CIF:s riktlinjer kring bedömning

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans, bedöms enligt fyra kriterier. För bedömningen av A, B och C används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg och för D används en tregradig skala (1-3) där 3 är högst. Endast projekt som uppfyller kriterierna A≥4, B≥5, C≥4 och D=3 kan komma ifråga vad gäller tilldelning av projektbidrag. Projekt som har B lika med sex eller sju anses vara av högsta kvalitet. Den sammanlagda summan av A+B+C räknas ihop som den totala poängen.

Gränsen för tilldelning av projekt (P2020-) var:

 • 14 poäng med B≥5 i ämnesgruppen fysiologi, medicin och biomekanik
 • 15 poäng med B≥6 i ämnesgruppen humaniora och samhällsvetenskap
 • 15 poäng med B≥5 i ämnesgruppen ortopedi, traumatologi och rehabilitering

CIF:s beslut går inte att överklaga.

Vill du läsa vad siffrorna i bedömningen betyder? Läs här

 1. Skriv ut kontrakt
  Klicka på ansökningsnumret P2020-

Klicka på ”Skriv ut kontrakt”:

 1. Ny skärmbild öppnas med kontrakt och allmänna villkor.
 2. Skriv ut två (2) exemplar av kontraktet.
 3. Skriv under och låt medelsförvaltaren skriva under tillsammans med utbetalningsinformation.
 4. Skicka båda kontrakten per post till CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm.
 5. När kontraktet kommit till CIF betalas halva beloppet ut tidigast 31 januari 2020 och resterande summa i september 2020.
 6. CIF skickar tillbaka ett påskrivet kontrakt till dig.

Observera!

 • Viktigt att dina personuppgifter med lärosäte och institution gällande från januari 2020 är ifyllda och korrekta i det digitala ansökningssystemet eftersom dessa exporteras till kontraktet. Gå in på ”Redigera personuppgifter” och uppdatera.

 • Har du bytt lärosäte och därmed e-postadress? Mejla cif@gih.se så ändrar vi dina inloggningsuppgifter. Skapa inte något nytt konto.
 • Om du tillhör flera lärosäten anger du det lärosäte som ska förvalta ditt bidrag. Om du har frågor kring detta – kontakta oss på cif@gih.se .

Frågor?

Kontakta oss på telefon eller mejla cif@gih.se

Marie Broholmer telefon 08-120 537 62
Christine Dartsch telefon 08-120 537 60