Forskningsbidrag 2021

  • Utlysning av forskningsbidrag 2021 öppnar i juni 2020.
  • Utlysningen stänger tisdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid).

Tidsplan

16 juni 2020 – Utlysningen öppnar
15 september 2020 – Utlysningen stänger
16 september-10 november 2020 – Granskningsperiod
2 december 2020 – CIF:s styrelse beslutar om tilldelning
3 december 2020 – Besluten publiceras på CIF:s webbplats
December 2020 – Beslut, bedömning med utlåtande samt eventuellt kontrakt kommer att finnas tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem efter anvisningar från CIF
Januari 2021 – Kontrakten returneras och bidragen betalas ut