Beslut om tilldelning forskningsbidrag 2021

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2021 beslutades av CIF:s styrelse den 2 december 2020. Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2020.

Beviljade forskningsbidrag 2021 (pdf, 500 kB)

Observera att det endast är beviljade ansökningar som finns med i listan.

Information om bedömning

Projekt och tjänster

Beslutsbrev och kontrakt skickas inte ut per post. Beslut, utlåtande och eventuella kontrakt finns tillgängligt i CIF:s digitala ansökningssystem. Endast besked via det digitala ansökningssystemet är garanti för beviljat bidrag.

Instruktioner om hur du tar del av beslut, bedömning och kontrakt (länk till ny sida)

Bidrag till organisationer, samverkan och nätverkande

Beslutsbrev och kontrakt kommer att skickas ut per post under december månad.

Beslut om nya postdok-tjänster

CIF:s styrelse beslutade att bevilja tre nya postdoks. De pågående tjänsterna finns listade i pdf:en över beviljade bidrag.

Mechanisms of adaptation in elite athletes – immune system function and tissue cross-talk

Stefan Markus Reitzner
Karolinska Institutet

Participants’ experiences of sport as a means of responding to social problems

David Ekholm
Linköpings universitet

Accessible eHealth-based prevention of sports injuries and illnesses for elite Para athletes

Kristina Fagher
Lunds universitet