Information om bidragsbeslut 2021

Viktig information till dig som sökt forskningsbidrag från CIF inom 2021 års utlysning.

CIF skickar inte ut några beslutsbrev och eventuella kontrakt via post för projektbidrag och tjänster. Du kan ta del av beslut, bedömning med utlåtande samt skriva ut kontraktet direkt i CIF:s digitala ansökningssystem. Du skickar därefter in det underskrivna kontraktet till CIF via post. Kontrakt till beviljade organisationsstöd kommer att skickas ut av CIF via post i december 2020.

Gör så här för att läsa beslut, utlåtanden och skriva ut kontrakt:

 1. Logga in i systemet (länk till annan sida)
 2. Läs beslut och bedömning* med utlåtande.
  Klicka på Granted (Beviljad) eller Declined (Avslagen) under Status för respektive ansökningsnummer (D2021-, FO2021- eller P2021-).

Ny skärmbild öppnas:

Viktigt att dina personuppgifter med lärosäte och institution gällande från januari 2021 är ifyllda och korrekta i det digitala ansökningssystemet eftersom dessa exporteras till kontraktet. Gå in på ”Edit personal data” och uppdatera.

 • Har du bytt lärosäte och därmed e-postadress? Mejla cif@gih.seså ändrar vi din e-postadress. OBS! Skapa inte något nytt konto.
 • Om du tillhör flera lärosäten anger du det lärosäte som ska förvalta ditt bidrag. Om du har frågor kring detta – kontakta oss på cif@gih.se.

3. Skriv ut kontraktet
Klicka på ansökningsnumret P2021-

Klicka på ”Print contract”:


Ny skärmbild öppnas med kontrakt och allmänna villkor.

 • Skriv ut två (2) exemplar av kontraktet.
 • Du som huvudsökande skriver under.
 • Därefter skriver medelsförvaltaren (prefekt, rektor eller motsvarande) under tillsammans med utbetalningsinformation.
 • Skicka båda kontrakten per post till CIF, Box 5626, 114 86 Stockholm.
 • När kontraktet kommit till CIF betalas halva beloppet ut tidigast 31 januari 2021 och resterande summa i september 2021.
 • CIF skickar tillbaka ett påskrivet kontrakt till dig

*CIF:s riktlinjer kring bedömning:

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans, bedöms enligt fyra kriterier, A-D. För bedömningen av A, B och C används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg och för D används en tregradig skala (1-3) där 3 är högst.

Endast projekt som uppfyller kriterierna A≥4, B≥5, C≥4 och D≥2 kan komma ifråga vad gäller tilldelning av projektbidrag.

Projekt som har B≥6 anses vara av högsta kvalitet och beviljas 100% av den sökta summan. Den sammanlagda summan av A+B+C räknas ihop som den totala poängen.