Inkomna ansökningar till forskningsbidrag 2021

Årets utlysning stängde den 15 september 2020.

CIF fick in 223 godkända ansökningar.

Nu har CIF:s vetenskapliga råd startat granskningsprocessen.

Beslut om tilldelning tas av CIF:s styrelse den 2 december. Information om beslutet publiceras här den 3 december.