CIF gör en särskild satsning för att ta fram mer kunskap inom området hbtq och idrott

Forskningsbidrag om hbtq och idrott

I en särskild satsning för att ta fram mer kunskap inom området hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer) och idrott har CIF:s styrelse beslutat att en extra satsning på forskning om Hbtq och idrott skulle göras under 2012. Denna satsning kommer att fortsätta även under 2014.

Forskningsbidrag inom området hbtq och idrott söks i vanlig ordning.

Forskningsbidrag 2013

CIF:s styrelse har beslutat att inför 2013 avsätta 150 000 kr för forskning inom hbt och idrott.

Inom den ordinarie ansökningsomgången inkom två ansökningar inom hbt och idrott. Dessa båda tilldelades stöd vid CIF:s styrelsemöte 3-4 december. Utöver den ordinarie tilldelningen beslutades att dessa båda projekt får extra stöd om vardera 75 000 kr.

Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
Heteronormativitet inom elitidrotten – som bi- och homosexuella personer erfar den
Tilldelning: 275 000 kr

Claudio Tamburrini, Stockholms universitet
Intersexuella idrottare och sexsegregationen inom elitidrott
Tilldelning: 175 000 kr

Forskningsbidrag 2012

Till den extra utlysningen hösten 2011 inkom tre ansökningar. Beslut om tilldelning togs av CIF:s styrelse på möte den 23-24 november 2011.

Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, 100 000 kr
Kim Wickman, Umeå universitet, 50 000 kr

Dessutom beviljades projektbidrag på 200 000 kr till Claudio Tamburrini, Stockholms universitet inom ramen för ordinarie projektansökningar.

Läs mer

Se vilka ansökningar som inkom och vilka som fick tilldelning 2012 (pdf, 51 kB)