Slutrapportering av tidigare projekt

Dispositionstiden för forskningsbidrag 2015 samt tjänster 2013-2016 är nu slut och det är dags för slutredovisning.

CIF:s styrelse har beslutat att om en godkänd slutredovisning från ett projekt inte lämnas in är den sökande inte berättigad till nya bidrag. Om en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, så är hen inte berättigad till att söka nya medel under 2018. De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort och kommer inte att bedömas.

All rapportering av projekt från 2010 och framåt sker via CIF:s digitala ansökningssystem. Projekt från 2008 och 2009 görs enligt anvisningarna nedan och skickas in till cif@gih.se i en pdf-fil.

När du har loggat in finns ditt beviljade projekt i listan över de ansökningar du har skapat. Klicka på projektnumret och du kommer till ett nytt fönster där rapporteringsdelen finns längst ner.

Tjänster

Du som har haft en nydisputeradtjänst 2013-2016 ska redovisa både vetenskapligt och ekonomiskt.

Du som har haft en doktorandtjänst 2013-2016 ska redovisa ekonomiskt enligt anvisningarna nedan. Den vetenskapliga redovisningen är två exemplar av avhandlingen som skickas in till CIF när den är tryckt och klar.

Kvarstående medel

De bidrag som inte använts under dispositionstiden och som överskrider 5 000 kronor per projekt ska betalas tillbaka till CIF. Kontakta oss om detta inträffar.

Senast den 15 september 2017 ska slutredovisningar lämnas in.

Läs mer

Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av projekt (pdf, 151 kB)
Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av tjänster (pdf, 151 kB)
Ladda ner en blankett för ekonomisk redovisning (pdf, 337 kB)

Läs mer på vår webb

Ansök om förlängd dispositionstid