Slutrapportering av tidigare projekt

Dispositionstiden för forskningsbidrag 2016, tjänster 2014-2017 och organisationsbidrag 2017 är nu slut och det är dags för slutredovisning.

CIF:s styrelse har beslutat att om en godkänd slutredovisning från ett projekt inte lämnas in är den sökande inte berättigad till nya bidrag. Om en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, så är hen inte berättigad till att söka nya forskningsbidrag. De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort i CIF:s ansökningssystem och kommer inte att bedömas.

All rapportering av projekt från 2010 och framåt sker via CIF:s digitala ansökningssystem. Projekt från 2008 och 2009 görs enligt anvisningarna nedan och skickas in till cif@gih.se i en pdf-fil.

När du har loggat in finns ditt beviljade projekt i listan över de ansökningar du har skapat. Klicka på projektnumret och du kommer till ett nytt fönster där rapporteringsdelen finns längst ner.

Den ekonomiska redovisningen görs genom att skriva ut blanketten som finns i det digitala ansökningssystemet, fyll i och skriv under. Skanna in blanketten och mejla till CIF:s kansli cif@gih.se. Blanketten ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 19 september.

Tjänster

Du som har haft en nydisputeradtjänst 2014-2017 ska redovisa både vetenskapligt och ekonomiskt. Slutredovisningen görs samlat i det sista årets ansökan (FO2017-).

Du som har haft ekonomiskt stöd för en doktorandtjänst 2014-2017 ska redovisa ekonomiskt enligt anvisningarna nedan. Den vetenskapliga redovisningen är två exemplar av avhandlingen som skickas in till CIF när den är tryckt och klar.

Kvarstående medel

De bidrag som inte använts under dispositionstiden och som överskrider 5 000 kronor per projekt ska betalas tillbaka till CIF. Kontakta oss om detta inträffar.

Senast den 17 september 2018 ska slutredovisningar lämnas in.

Läs mer

Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av projekt (pdf, 151 kB)
Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av tjänster (pdf, 151 kB)
Läs vidare i regler och anvisningar för slutredovisning av organisationsbidrag (pdf, 151 kB)
Ladda ner en blankett för ekonomisk redovisning (pdf, 337 kB)

Läs mer på vår webb

Ansök om förlängd dispositionstid