Hallå där Eva Skillgate …

6 mars, 2019

Fotograf: David Bicho

… professor och legitimerad naprapat vid Sophiahemmets högskola

Du har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av CIF. Vad vill du undersöka?

– Vi vill förstå mer om idrottsskador hos unga fotbollsspelande tjejer. Genom att undersöka spelarna med både kliniska tester och enkäter vid studiestart och sedan följa dem med veckovisa tränings- och skaderapporter under ett år, kan vi studera vilken betydelse olika faktorer såsom styrka, rörlighet, funktion, fotbollsrelaterade faktorer, livsstil och psykologiska faktorer har för risken att skada sig över tid.

Varför vill du studera det?

– Det är relativt vanligt med skador hos unga idrottare, och tjejer verkar drabbas oftare än killar. Hittills har forskningen främst gjorts på vuxna män. Därför känns det extra viktigt och roligt att få att bidra till kunskapsläget för unga tjejer. Skador kan bidra till att man slutar med fotboll och annan fysisk aktivitet och kan även påverka hälsan när man blir äldre. Vi hoppas kunna ge både idrottare och tränare kunskap om vad de skall vara uppmärksamma på för att minska risken för skador.

När ungefär kommer studien att vara klar?

– Studien pågår sedan något år, och vi räknar med att ha inkluderat alla 600 spelare under 2019. Sen tar det ett år innan alla har följts upp, och därefter kan vi göra analyser och skriva rapporter och vetenskapliga artiklar. Vi räknar med att kunna rapportera resultat tidigast år 2021.

Vilken betydelse för idrott kan dina forskningsresultat få?

– Om vi lyckas genomföra projektet med hög kvalitet kommer det att fylla viktiga kunskapsluckor. Om tydliga riskfaktorer kan identifieras, kan det utgöra basen för tidiga insatser som ska förebygga skador. Väldigt få studier följer deltagarna under ett helt år och med ett så brett perspektiv på skaderisker.  Vår förhoppning är alltså att vårt projekt kommer att ha stor betydelse för fotbollsspelande tjejer och att kunskapen till viss del kan generaliseras till unga tjejer i andra lagidrotter.

Läs mer om Eva Skillgate och hennes forskning

Publicerad i Nyheter