Hallå där Marcus Moberg …

7 mars, 2019

Foto: Louise Ekström

… Fil dr i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Du har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av CIF. Vad du vill undersöka?

– Det övergripande syftet med projektet att försöka ta reda på vilka fysiologiska processer som medför att muskeln växer vid styrketräning. Mer konkret ska vi undersöka vilken betydelse laktat, det vill säga mjölksyra, har för muskelns träningsanpassning vid styrketräning. Är laktatnivåerna under passet i sig viktiga för träningseffekten? Projektet ska också undersöka om laktatets effekt skiljer sig mellan kvinnor och män.

Varför vill du studera detta?

– I dag är det inte klarlagt vilka fysiologiska faktorer som gör att muskeln oftast växer till sig efter en period av styrketräning. Sen är laktat i sig en mycket spännande molekyl eftersom den tidigare ansågs vara en slaggprodukt som orsakar trötthet.  Nu anser man att laktat fungerar som ett alternativt bränsle vid träning och en möjlig signalsubstans som är inblandad i muskelns träningsanpassning.

När ungefär kommer studien att vara klar?

– Den experimentella delen av studien där 16 kvinnor och män har genomfört styrketräning, med eller utan tillförsel av laktat i blodet, är nyligen avslutad. Just nu pågår analysarbetet för fullt på försökspersonernas blod- och muskelprover. Analyserna förväntas vara klara nu i sommar, och förhoppningsvis kan allt sammanställas och publiceras i början av hösten.

Vilken betydelse för idrott kan dina forskningsresultat få?

– Förhoppningen är att studien ska kunna medföra ökad kunskap om hur man designar styrketräningsprogram för optimal träningseffekt. Projektet kan förhoppningsvis även ge svar på om det finns fysiologiska orsaker till om kvinnor och män ska styrketräna på olika sätt.

Läs mer om Marcus Moberg och hans forskning

Publicerad i Nyheter