Hallå där Robert Svensson…

10 september, 2019

Fotograf: Jasenka Dobric

… filosofie doktor vid Örebro universitet

Du har nyligen disputerat och har fått forskningsstöd av CIF i fyra år. Vad handlar avhandlingen om?

– Min avhandling handlar om varför och hur tränarrollen inom svensk herrelitfotboll har förändrats. På 1960-talet var tränaren nämligen en tämligen perifer figur vars uppgift var begränsad till att träna spelarnas teknik och kondition ett par kvällar i veckan. I dag är tränaren en centralgestalt som har tillgång till spelarna på heltid, bestämmer över taktiken och är klubbarnas ansikte utåt gentemot sponsorer, media och publik. Jag vill få en fördjupad förståelse för den här utvecklingen. 

Vad är de tre viktigaste resultaten?

– Kortfattat har professionaliseringen av spelarna inneburit mer ekonomiskt och administrativt arbete varpå klubbledningarna behövt lämna över ansvaret för den idrottsliga verksamheten till tränaren. Parallellt har tränaren genom tränarutbildningen ”laddats” med vetenskaplig kunskap vilket gjort att tränaren fått makt inom fler och fler områden. Därtill har kommersialiseringen av idrotten gjort tränaren till en ambassadör med uppgiften att ”sälja in” elitfotbollen till sponsorer, media och publik.

Hur skulle du vilja gå vidare med forskningen?

– Jag har ju i min avhandling studerat tränarrollens förändring inom herrelitfotboll. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka hur utvecklingen har sett ut inom damelitfotboll. Det skulle också vara spännande att jämföra mina resultat med hur tränarrollen har förändrats inom andra idrotter i Sverige. Vilka likheter och skillnader finns det och vad beror skillnaderna på? 

Vilken betydelse för idrotten kan dina forskningsresultat få?

– Utifrån en fördjupad förståelse för varför och hur tränarrollen blivit så komplex kan föreningar reflektera över vilka uppgifter som ska ligga på tränarens bord och vad som kan och ska skötas av andra i föreningen. Klubbarna kan göra mer medvetna val kring vem som ska styra vad samt vad olika positioner inom föreningen bör ha för kompetenser.

Läs Robert Svenssons avhandling “Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet

Publicerad i Nyheter