Hur jämlik är svensk idrott?

Foto: Per Wiklund/Bildbyrån

21 december, 2017

Centrum för idrottsforskning har fått 2018 års fördjupningsuppdrag från regeringen. CIF har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.

CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet samt hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottandet.

CIF ska analysera hur det statliga och kommunala stödet används för människors idrottande och motionerande. De ska särskilt utgå från människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar.

Beslutet fattades vid regeringssammanträde den 18 december och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Läs mer på regeringens webbplats

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida