Centrum för idrottsforskning har i uppgift att informera om den idrottsforskning som utförs på svenska lärosäten

Idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning fördelar varje år drygt 20 miljoner kronor i stöd till idrottsforskning inom alla vetenskapsområden. Under menyn forskningsfinansiering hittar du information om de forskningsprojekt som vi finansierar. Den största delen av stödet går till forskningsprojekt men stöd ges också till olika forskaranställningar.

Forskningsrapporter

Den forskning som stöds av oss kan du ta del av under rubriken Forskningsrapporter. Forskarna som fått stöd av oss slutredovisar sina forskningsprojekt efter avslutat projekt, och den populärvetenskapliga redovisningen publiceras här.

Tidningen Idrottsforskning.se

En viktig del i att informera om forskningsresultat är att låta forskare skriva artiklar vilka publiceras i vår tidning Idrottsforskning.se. Tidningen är sedan december 2015 en digital tidning.

Mellan 1992 och 2015 kom tidningen ut fyra gånger per år i pappersformat. Dessa tidningar går att ladda ner i pdf-format.

Forskare

De forskare som har fått forskningsstöd från CIF och de som har skrivit artiklar i Svensk Idrottsforskning finns samlade i menyn Forskare. Här finns länkar till forskarnas lärosäten med information kring deras forskning och övriga publikationer.

Avhandlingar

En del av vårt forskningsstöd går till doktorander som får stöd under doktorandutbildningen. Därför ser vi det som en viktig uppgift att förmedla de avhandlingar som kommer fram inom idrottsforskningens område.  Här samlas aktuella disputationer samt äldre avhandlingar.