Aktuella avhandlingar inom idrottsforskning

Marie Larneby

Vi och de Andra. Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola

Malmö universitet, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2020-05-29
Marie Larnebys avhandling

Marit Stub Nybelius

Förhandling pågår – en studie om internationella skidförbundets (FIS) medialisering

Malmö universitet, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2020-05-15
Se Marit Stub Nybelius disputation

Peter Edholm

Muscle mass and physical function in ageing: the effects of physical activity and healthy diet

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
Disputationsdatum: 2020-04-17
Peter Edholms avhandling

Amanda Ek

Physical activity among patients with cardiovascular disease: a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work

Gymnastik- och idrottshögskolan, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Disputationsdatum: 2020-02-07
Amanda Eks avhandling