Avhandlingar från forskning inom idrottens område

Niklas Psilander

The effect of different exercise regimens on mitochondrial biogenesis and performance

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationen äger rum: 2014-12-12
Länk till avhandlingen

Ulrika Tranaeus Fitzgerald

Psychological injury prevention and cost analysis in elite floorball

Karolinska institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Disputationen äger rum: 2014-12-05
Länk till avhandlingen

Fredrik Tinmark

Bimanual movement control : insights from golf ball striking

Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Disputationen äger rum: 2014-11-12
Länk till avhandlingen

Per Frank

Exercise strategies to improve aerobic capacity, insulin sensitivity and mitochondrial biogenesis

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationen äger rum: 2014-11-07
Länk till avhandlingen

Pär Rylander

Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Disputationen äger rum: 2014-11-07
Länk till avhandlingen

Matthis Kempe-Bergman

Man talar om jämställd idrott – om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Disputationen äger rum: 2014-10-10
Länk till information om avhandlingen

Magnus Ferry

Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola

Göteborgs universitet i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Disputationen äger rum: 2014-09-19
ISBN:978-91-7346-795-7
Länk till avhandlingen

Ann-Sofie Lindberg

Brandmannens fysiska arbetskapacitet

Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Disputationen äger rum: 2014-06-19
Länk till information om disputationen

William Apró

Regulation of protein synthesis in human skeletal muscle: separate and combined effects of exercise and amino acids

Karolinska institutet
Disputationen äger rum: 2014-06-13
ISBN: 978-91-7549-513-2
Länk till avhandlingen

John S Hellström

Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationen äger rum: 2014-06-04
ISBN: 978-91-85645-15-2
Länk till information om avhandlingen

Sören Hjälm

Utbrändhet och återhämtning bland elitfotbollstränare

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Disputationen äger rum: 2014-05-27
Länk till avhandlingen

Joakim Wirén Åkesson

Idrottens akademisering : vetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och arbetsmarknad på idrottens område

Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Disputationen ägde rum: 2014-05-23
ISBN: 978-91-7104-543-0
Länk till information om avhandlingen

Per Swärd

Knee injuries and their consequences – the impact of impact

Lunds universitet, Ortopedi
Disputationen ägde rum: 2014-05-23
ISBN: 978-91-87651-86-1
Länk till information om avhandlingen

Daniel Alsarve

I ständig strävan efter framgång?: föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89

Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Disputationen ägde rum: 2014-05-23
ISBN: 978-91-7529-017-1
Länk till avhandllingen

Tommy Lundberg

The Effects of Aerobic Exercise on Human Skeletal Muscle Adaptations to Resistance Exercise

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap
Disputationen ägde rum: 2014-05-15
ISBN: 978-91-87557-41-5
Länk till avhandlingen

Marius Sommer

Effect of timing training in golf and soccer players: skill, movement organization, and brain activity

Umeå universitet, Institutionen för psykologi
Disputationen ägde rum: 2014-03-27
ISBN: 978-91-7601-026-6
Länk till avhandlingen

Alexander Paulsson

Arenan och den entreprenöriella staden. Byråkrati, viljan att samverka och gåvans moraliska ekonomi

Lunds universitet, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Disputationen ägde rum: 2014-03-11
ISBN: 978-91-7473-872-8
Länk till avhandlingen