Peter Carlman

”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott”: Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar

Karlstad universitet, Institutionen för pedagogiska studier
Disputationsdatum: 2015-12-11
Länk till avhandlingen

Julia Rönnbäck

“Det är väl typiskt tjejer” om tjejer och femininiteter inom basket

Malmö högskola, Lärande och samhälle, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2015-11-27
Länk till avhandlingen

Maléne Lindholm

The search for human skeletal muscle memory : exercise effects on the transcriptome and epigenome

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationsdatum: 2015-11-27
Länk till avhandlingen

Niklas Ivarsson (CIF-finansierad)

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationsdatum: 2015-11-20
Länk till avhandlingen

Joakim Glaser

Fotboll från Mielke till Merkel – Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

Malmö högskola, Lärande och samhälle
Disputationsdatum: 2015-09-25
Länk till avhandlingen

Magnus Stenius

Kroppslig smärta och njutning, en etnografi av Mixed Martial Arts

Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Disputationsdatum: 2015-09-25
Länk till avhandlingen

Andreas Hult

Towards a detailed understanding of the red blood cell storage lesion and its consequences for in vivo survival following transfusion

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Disputationsdatum: 2015-06-11
Länk till avhandlingen

Maria Westin

Alpine skiing : injury profile, ACL risk factors and prevention

Karolinska institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Disputationsdatum: 2015-06-17
Länk till avhandlingen

Cecilia Stenling

The Drive for Change. Putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Disputationsdatum: 2015-06-05
Länk till avhandlingen

Tomas Carlsson

Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Disputationen äger rum: 2015-06-05
Länk till avhandlingen

Magnus Carlsson

Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Disputationen äger rum: 2015-06-05
Länk till avhandlingen

Angelica Lodin-Sundström

Initiation of spleen contraction resulting in natural blood boosting in humans

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande
Disputationsdatum: 2015-06-02
Länk till avhandlingen

Karolina Kristenson (CIF-finansierad)

Risk factors for injury in men´s professional football

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
Disputationen äger rum: 2015-05-29
Länk till avhandlingen

Nils-Olof Zethrin

Mellan masskonsumtion och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden

Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Disputationen äger rum: 2015-05-28
Länk till avhandlingen

Anna-Karin Lindqvist

Främja ungas fysiska aktivitet i skolan

Luleå tekniska universitet
Disputationen äger rum: 2015-05-22
Länk till avhandlingen

Andreas Ivarsson

Psychology of sport injury: Prediction, prevention and rehabilitation in Swedish team sport athletes

Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd
Disputationen äger rum: 2015-05-08
Länk till avhandlingen

Karin Moesch

Psychological Momentum in handball

Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Disputationen äger rum: 2015-04-30
Länk till avhandlingen

Harald Engan (CIF-finansierad)

Cardiovascular, hematological and dietary means to cope with environmentally induced hypoxia in humans

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande
Disputationen äger rum: 2015-04-24
Länk till avhandlingen

Anna Trulsson

Altered movement patterns and deviating muscular activity in individuals with anterior cruciate ligament injury

Lunds universitet, Institutionen för fysioterapi
Disputationen äger rum: 2015-03-27
Länk till avhandlingen

Britta Thedin Jacobsson

Vilka stannar kvar och varför?

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationen äger rum: 2015-02-06
Länk till avhandlingen

Erik Lundkvist

Side effects of being tired: burnout among Swedish sport coaches

Umeå universitet, Psykologiska institutionen
Disputationen äger rum: 2015-02-06
Länk till avhandlingen

Jaakko Ryynänen

The influence of match events on injury incidence during male World Cup football – Epidemiological studies and video analysis of injuries

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Disputationen äger rum: 2015-01-30
Länk till avhandlingen