Daniel Svensson (CIF-finansierad tjänst)

Scientizing performance in endurance sports: The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930-1980

Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Disputationsdatum: 2016-12-09
Länk till avhandlingen

Niklas Hafen

En Vandring Längs Välviljans Väg. En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien

Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2016-12-16
Länk till avhandlingen

Torun Matsson

Expressiva dansuppdrag – utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2016-11-25
Länk till avhandlingen

Björg Helgadóttir

Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
Disputationsdatum: 2016-10-28
Länk till avhandlingen

Andreas Stenling

Sports Coaches’ Interpersonal Motivating Styles: Longitudinal Correlates and Multidimensionality

Umeå universitet, Institutionen för psykologi
Disputationsdatum: 2016-10-28
Länk till avhandlingen

Anne Fältström (CIF-finansierad tjänst)

One Anterior Cruciate Ligament injury is enough!: Focus on female football players

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi
Disputationsdatum: 2016-09-30
Länk till avhandlingen

David Ekholm

Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete
Disputationsdatum: 2016-09-30
Länk till avhandlingen

Lisbeth Wikström-Frisén

Träning och hormoner hos idrottande kvinnor med och utan preventivmedel

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Disputationsdatum: 2016-09-23
Länk till avhandlingen

Pernilla Hedström

Hälsocoach i skolan – En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2016-06-17
Länk till avhandlingen

Erik Andersson

Physiological and Biomechanical Factors Determining Cross-Country Skiing Performance

Mittuniversitetet, Avdelningen för Hälsovetenskap
Disputationsdatum: 2016-06-10
Länk till avhandlingen

Karin Weman Josefsson

You don’t have to love it – Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context

Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen
Disputationsdatum: 2016-04-29
Länk till avhandlingen

Susanne Meckbach

Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2016-04-29
Länk till avhandlingen

Kerstin Sunding (CIF-finansierad tjänst)

Karolinska institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Disputationsdatum: 2016-03-11
Länk till avhandlingen

Anna Tidén

Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2016-03-11
Länk till avhandlingen

David Sundström

Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports

Mittuniversitetet
Disputationsdatum: 2016-02-25
Länk till avhandlingen

Gustav Olsson

Studies of physical activity in the Swedish population

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2016-02-19
Länk till avhandlingen

Paulo Jorge Russo Gago

Post activation potentiation – modulating factors and mechanisms for muscle performance

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2016-02-02
Länk till avhandlingen

Linn Håman

Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa

Göteborgs universitet
Disputationsdatum: 2016-01-15
Länk till avhandlingen