Annelie Brorsson (CIF-finansierad tjänst)

Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Disputationsdatum: 2017-12-15
Länk till avhandlingen

Frida Björkman

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2017-12-15
Länk till avhandlingen

Håkan Bengtsson

Match-related risk factors for injury in male professional football

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
Disputationsdatum: 2017-12-01
Länk till avhandlingen

Jens Alm

Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav

Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2017-11-10
Länk till avhandlingen

Malin Österlind

Strävan efter samhällsförbättring – Idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Disputationsdatum: 2017-10-27
Länk till avhandlingen

Philip von Rosen

Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes

Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Disputationsdatum: 2017-10-20
Länk till avhandlingen

Jonas Mikaels

Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum

Gymnastik- och idrottshögskolan, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Disputationsdatum: 2017-10-20
Länk till avhandlingen

Mattias Melkersson

Identities and Images in Football – Scandinavian Women´s Club Football

Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2017-09-15
Länk till avhandlingen

Susanne Johansson (CIF-finansierad tjänst)

Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2017-06-16
Länk till avhandlingen

Gabriella Thorell

Framåt Marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid

Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2017-03-17
Länk till avhandlingen

Magnus Kilger

Talking talent: Narratives of youth sports selection

Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Disputationsdatum: 2017-03-10
Länk till avhandlingen

Lena Svennberg

Grading in Physical Education

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2017-02-17
Länk till avhandlingen

Håkan Rundqvist (CIF-finansierad tjänst)

Karolinska institutet, Institutionen för laboratoriemedicin
Disputationsdatum: 2017-01-13
Länk till avhandlingen