Daniele Cardinale

The significance of mitochondrial respiratory function in regulating oxygen uptake and performance in humans

Gymnastik- och idrottshögskolan, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
Disputationsdatum: 2018-11-15
Länk till avhandlingen

Matttias Folkesson

Heat shock proteins in exercised human skeletal muscle

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
Disputationsdatum: 2018-10-17
Länk till avhandlingen

Jyri Backman

Ishockeyns amerikanisering : en studie av svensk och finsk elitishockey

Malmö universitet, Idrottsvetenskap
Disputationsdatum: 2018-10-05
Länk till avhandlingen

Jane Salier Eriksson

Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling. Utvärderingar baserade på reproducerbarhets- och validitetsstudier av hjärtfrekvensmetoden och ett bärbart metaboliskt system

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2019-09-28
Länk till avhandlingen

James Parker (lic.thesis)

A multi-disciplinary approach to studying performance among high-level golfers: physiological and biomechanical aspects

Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Disputationsdatum: 2018-09-18
Länk till avhandlingen

Sara Mijwel

Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Disputationsdatum: 2018-09-03
Länk till avhandlingen

Vala Flosadottir

O knee, where art thou? Patient-reported outcomes and physical performance in individuals with acute knee injury

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
Disputationsdatum: 2018-04-20
Länk till avhandlingen

Alina Franck

The junior-to-senior transition in Swedish athletes: A longitudinal study

Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi
Disputationsdatum: 2018-01-26
Länk till avhandlingen

Malin Åman

Acute sports injuries in Sweden and their possible prevention: an epidemiological study using insurance data

Gymnastik- och idrottshögskolan
Disputationsdatum: 2018-01-12
Länk till avhandlingen