Avhandlingar från forskning inom idrottens område

Anna Fyrberg Yngfalk

Co-Creating Value: Reframing Interactions in Service Consumption

Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
Disputationen ägde rum: 2011-12-09
ISBN: 978-91-7447-401-5
Länk till avhandlingen

Lina Wahlgren

Studies on Bikeability in a Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)

Örebro universitet, Hälsoakademin
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2011-10-28
ISBN: 978-91-7668-815-1
Länk till avhandlingen

Erik Stigell

Assessment of active commuting behaviour: walking and bicycling in Greater Stockholm

Örebro universitet, Hälsoakademin
Disputationen ägde rum: 2011-09-22
ISBN: 978-91-7668-805-2
Länk till avhandlingen

Pernilla Eliasson

Response to mechanical loading in healing tendons

Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2011-09-09
ISBN: 978-91-7393-166-3
Länk till avhandlingen

Lina Lundgren

System analysis of kitesurfing: understanding performance and injury risk for on-water board sports (licentiatuppsats)

Chalmers tekniska högskola, i samarbete med Högskolan i Halmstad
Disputationen ägde rum: 2011-06-14
ISBN: 1652-9243 (ISSN)
Länk till avhandlingen

Elin Chorell

Mapping the consequenses of physical exercise and nutrition on human health: A predictive metabolomics approach

Umeå universitet, Kemiska institutionen
Disputationen ägde rum: 2011-06-03
ISBN: 978-91-7459-128-6
Länk till avhandlingen

Katarina Schenker

På spaning efter idrottsdidaktik

Lunds universitet, Lärarhögskolan, Idrottsvetenskap
Disputationen ägde rum: 2011-05-27
ISBN: 978-91-86295-12-7
Länk till avhandlingen

Helena Lindahl

Sociala identiteter i seriösa fritidsaktiviteter

Umeå universitet, Handelshögskolan
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2011-05-06
ISBN: 978-91-7459-199-6
Länk till avhandlingen

Susanna Stenevi Lundgren

Muscle function and physical activity in pre-pubertal school children

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Disputationen ägde rum: 2011-04-28
ISBN: 978-91-86671-80-8
Länk till avhandlingen

Mikael Mattsson

Physiology of Adventure racing – with emphasis on circulatory response and cardiac fatigue

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2011-03-25
ISBN: 978-91-7457-262-9
Länk till avhandlingen