Avhandlingar från forskning inom idrottens område

Jenny Svender

Så gör(s) idrottande flickor: iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten

Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
Disputationen ägde rum: 2012-12-15
ISBN: 978-91-7447-601-9
Länk till avhandlingen

Elisabet Apelmo

Som vem som helst. Kön, funktionalitet och idrottande kroppar

Lunds universitet, Sociologiska institutionen
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2012-12-14
ISBN: 978-91-7473-408-9
Länk till avhandlingen

Jenny Jacobsson

Towards systematic prevention of athletics injuries: Use of clinical epidemiology for evidence-based injury prevention

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2012-10-09
ISBN: 978-91-7519-901-6
Länk till avhandlingen

Joakim Holmberg

Musculoskeletal Biomechanics in Cross-country Skiing

Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tjänsten finansierades av CIF
Disputationen ägde rum: 2012-05-04
ISBN: 978-91-7519-931-3
Länk till avhandlingen

Josefin Eman

Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport – En studie av handlingsutrymme och meningsskapande processer bland gamla kvinnor och män

Umeå universitet, Sociologiska institutionen
Disputationen ägde rum: 2012-05-04
Länk till avhandlingen

John Hellström

Expert performance in golf

Örebro universitet, Hälsoakademin
Disputationen ägde rum: 2012-02-22
ISBN: 978-91-7668-851-9
Länk till avhandlingen

Ninitha Maivorsdotter

Idrottsutövandets estetik: en narrativ studie om meningsskapande och lärande

Örebro universitet, Hälsoakademin
Disputationen ägde rum: 2012-01-27
ISBN: ISSN 1654-7535
Länk till avhandlingen