CIF:s nyhetsbrev innehåller information om forskningsbidrag, aktuella forskningsartiklar, konferenser och annat inom idrottsforskningens område

CIF:s nyhetsbrev

CIF skickar ut nyhetsbrev ungefär fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten. Vi skriver om utlysningar av forskningsbidrag, CIF:s regeringsuppdrag, konferenser och andra aktuella händelser inom idrottsforskningens område.


Bekräfta prenumeration på CIF:s nyhetsbrev
Namn
E-postadress
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
Du kan när som helst avsluta din prenumeration, kontakta då cif@gih.se.

CIF behandlar dina personuppgifter på följande sätt:

  • Ändamålet med behandlingen är att skicka nyhetsbrev till dig om CIF:s verksamhet. För att kunna skicka nyhetsbrev behöver vi ha din e-postadress. Dessutom behöver vi ha ditt namn för att kunna spåra dina personuppgifter vid händelse av rättning eller radering.
  • CIF:s handläggare är de personer som kommer att ta del av personuppgifterna. Du har rätt att få tillgång till uppgifterna och få fel rättade, kontakta då cif@gih.se.
  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är personuppgiftsansvarig. Läs mer om hur GIH behandlar personuppgifter.
  • Vid GIH finns ett dataskyddsombud som kan nås via gdpr@gih.se
  • Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är samtycke.
  • Uppgifterna kommer att behandlas så länge du är prenumerant på nyhetsbrevet.
  • Du kan när som helst säga upp prenumerationen på detta nyhetsbrev och då raderas alla personuppgifter.
  • Uppgifterna lagras på en server i EU och hostas av företag med vilken GIH har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Du kan vända dig till tillsynsmyndigheten IMY med eventuella klagomål.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid myndigheten GIH utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som GIH måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i GIH:s myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar GIH alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

GIH kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.