CIF har initierat ett nätverk för doktorander inom forskning om idrottsrelaterade ämnen

Doktorandnätverk

Bakgrund

En av de saker som framkom i Nordic Evaluation of Sport Sciences 2012 var att tvärvetenskapliga samarbeten och samarbeten över nationsgränser kan öka innovationsgraden och förbättra forskningens kvalitet. Även forskarutbildningen skulle gynnas av fler gränsöverskridande samarbeten.

Det har även framkommit vid andra forum att det finns ett behov av ökad kontakt mellan doktorander inom idrottsforskningen. Detta vill vi ta fasta på genom att initiera ett gränsöverskridande doktorandnätverk både vad gäller ämnesområden men också lärosäten i Sverige.

Mål och syfte

CIF vill skapa ett nationellt nätverk för doktorander inom idrottsforskning i ett led att skapa samarbete mellan forskare samt att öka tillgänglighet av forskningsresultat.

I ett första steg planerar vi att samla in information om doktorander för att kunna nå dessa personer med forskningsinformation.

Ett nästa steg blir, beroende på de behov som finns bland doktoranderna, att skapa mötesplatser både på nätet och med fysiska träffar.

Vi vill dock poängtera att detta initiativ inte ersätter andra nätverk som kan finnas inom ämnesområden eller lokalt på olika lärosäten.

Vi behöver därför din hjälp med att samla in kontaktuppgifter till doktorander samt forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningskurser

Vi vill samla information om de forskarutbildningskurser som genomförs på alla lärosäten.

Mejla en länk till de kurser som ska genomföras på ditt lärosäte till marie.broholmer@gih.se.

Namn på doktorander

Mejla en lista på de doktorander som finns på din institution med nedanstående uppgifter till marie.broholmer@gih.se eller fyll i nedanstående formulär.

Anmälan till doktorandnätverket

Var god vänta…

 

Läs mer