Välkommen till nätverksträff för doktorander!

“Forskare – skriv för att bli läst!”

Centrum för idrottsforskning bjuder in till nätverksträff för doktorander inom idrottsforskning. Ett av syftena med nätverket är att erbjuda deltagarna en möjlighet att träffa doktorander från andra ämnesområden och lärosäten.

Tema

Att presentera sin forskning skriftligt – vetenskapligt och populärvetenskapligt

Tid

16-17 oktober 2014

Plats

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Målgrupp

Doktorander inom alla ämnesdiscipliner med idrottsrelaterad forskning

Anmälan

Senast 8 oktober 2014

Program

Torsdag 16 oktober

12.15-12.30
Välkommen! Information om nätverket (Centrum för idrottsforskning)
P
resentation av deltagare

12.30-13.15
Skrivande som en kreativ och utforskande process – Jenny Helin, Uppsala universitet

13.15-14.00
Skrivande som färdighet och tankeverktyg – Susanne Pelger, Lunds universitet

14.00-14.30
Fika

14.30-17.00
Workshop: Att skriva vetenskapliga texter. Hur kan vi utvecklas som skribenter?

17.15-18.00
Gemensam träning

19.00
Middag med mingel

Fredag 17 oktober

08.30-10.00
Workshop: Att skriva populärvetenskapligt – Liselotte Englund, Karlstads universitet och Johan Pihlblad, CIF

10.00-10.30
Fika

10.00-12.30
Workshop: Att skriva populärvetenskapligt forts

Extra workshop

I samband med träffen kommer en extra workshop att hållas som är valbar.
16 oktober kl 10.30-11.30
Effektivisera ditt vetenskapliga skrivande – en introduktion till olika referenshanteringsprogram
Workshopen inleds med en föredragning av några olika program som finns. Sen finns möjlighet att testa de olika systemen.

Kostnad

Nätverksträffen inklusive fika och middag är gratis. Måltidsdryck till middagen ingår ej.
Resa till och från Stockholm samt eventuell logi bekostas av respektive doktorand/lärosäte.

Boende

Du ordnar boende själv, här kommer några tips:
Hostel Bed & Breakfast i Stockholm
Stockholm Hostel
Hotel Tapto
Hotell Scandic Park

Presentation av föreläsare

Liselotte Englund är fil dr i journalistik och masskommunikation, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap samt verksam vid ämnet Riskhantering vid Karlstads universitet. Är kursledare för en universitetsgemensam forskarutbildningskurs i populärvetenskaplig kommunikation. Liselotte har en bakgrund som journalist, bland annat vid Sveriges Radio. Huvudsakligt bevakningsområde var under många år hälsa och medicin (bland annat vid P1:s Vetenskapsredaktion) men hon har också arbetat för Radiosporten. Har ett idrottsligt förflutet som aktiv och ledare inom alpint, samt arbetat både ideellt och professionellt inom idrottsrörelsen.

Jenny Helin har en post doc vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Jenny forskar om dialog i organisationer och är även väldigt intresserad av frågor rörande metod och akademiskt skrivande. Hennes senaste bok är The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies och i början på nästa år ger hon ut Skrivande om skrivande.

Susanne Pelger är doktor i genetik, lärare i biologi och matematik, och arbetar med högskolepedagogisk utbildning, utveckling och forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. “Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om kommunikation och lärande i den högre utbildningen. Särskilt intresserar jag mig för hur studenter utvecklar sin förmåga att skriva och tala om sitt ämne och hur kommunikationsträningen kan bidra till deras ämnesförståelse”.

Johan Pihlblad är redaktör för tidningen Svensk Idrottsforskning och Centrum för idrottsforsknings antologier och rapporter. Johan arbetar också med information/kommunikation på CIF. Han har en bakgrund som journalist och som gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Marie Broholmer, marie.broholmer@gih.se, 08-120 537 62