Välkommen till seminarium!

Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent

Vad händer när doktorsbeviset är i hand, när champagneglasen slutat klirra och hurraropen klingat ut? Livet efter festen, efter disputationen, är en tid som kan upplevas på olika sätt, som början på en lång och härlig efterfest eller tvärtom som en krass och osäker verklighet som ger sig till känna dagen efter.

Livet efter disputationen, men även tiden precis innan, är en tid som det talas ganska lite om under själva forskarutbildningen. Detta trots att man i flera utredningar, rapporter och debatter de senaste åren identifierat den som en kritisk tid, med osäkra anställningsförhållanden och otydliga karriärvägar. Men samtidigt som det kan finnas en oro i att nu på stå på egna ben på riktigt, så innebär denna tid också en spännande utmaning för den nybakade doktorn, med nya möjligheter och riktningar att ta i den akademiska karriären. För att akademin ska vara en arena för nydanande kunskapsutveckling är det angeläget att lyfta in röster om såväl svårigheter som förbättringsförslag.

I denna workshop diskuterar vi den postdoktorala tidens utmaningar och möjligheter, med utgångspunkt i postdoktorernas egna röster. Avstamp tas i boken Efter festen, där syftet just varit att lyfta fram den ofta ohörda postdoktorala rösten. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Teman som diskuteras är till exempel olika strategier och former för att publicera, anslagsansökningsskrivandets våndor och möjligheter, olika innovativa sätt att ”internationalisera sig”, och att gå från att vara handledd till att själv handleda.

Program
9.00-10.00 Fika med förmiddagskaffebuffé

10.00-10.15
Välkomna!
Kort information om CIF samt presentationsrunda

10.15-11.15
Sara Eldén (fil dr sociologi, LU) och Anna Jonsson (docent företagsekonomi, LU & GU) presenterar syftet med, samt delar av innehållet i, boken Efter festen.

11.15-12.15
Grupparbete. Diskussion om utmaningar och möjligheter för livet efter disputationen.

12.15-13.15   Lunch

13.15-14.00
Möte med idrottsforskaren Eva Ageberg (docent fysioterapi, LU) och samtal om hennes strategi för den akademiska karriären.

14.00-15.30
Grupparbete. Diskussion om lösningar och vägen framåt.
Inklusive fikapaus

15.30-16.30
Uppsamlande diskussion av centrala teman i den idrottsvetenskapliga postdoktorala tillvaron.

Målgrupp
Doktorander och nyligen disputerade idrottsforskare.

Tidpunkt: 18 april kl 10-17
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Kostnad: CIF bjuder på träffen med fika och lunch. Om du har anmält dig men uteblir utan avanmälan måste vi ta ut en avgift på 500 kr.
Anmälan: senast 11 april via formuläret nedan

Vid frågor kontakta Marie Broholmer.

Välkommen!