Välkommen till doktorandnätverksträff 19-20 mars i Stockholm!

Vi har tyvärr varit tvungna att avboka Åre/Östersund pga för få anmälningar. Träffen flyttas till Stockholm och anmälningstiden flyttas fram till den 12 mars.

CIF har under 2014 initierat ett gränsöverskridande nätverk för doktorander inom idrottsrelaterad forskning. Syftet är att doktorander från olika ämnesområden och lärosäten ska få möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter så att forskningssamarbete lättare kan initieras.

Centrum för idrottsforskning bjuder in till nätverksträff i Stockholm. Träffen kommer att ha fokus på aktivitetsnära idrottsforskning i samarbete med Hans-Christer Holmberg, professor vid Mittuniversitetet och föreståndare för Nationellt Vintersportcentrum.

Program

Torsdag 19 mars

12.30 Välkommen! Introduktion och presentation

13.00-14.00
Presentation av aktivitetsnära forskning vid Nationellt Vintersportcentrum
HansChrister Holmberg, föreståndare

14.00-15.00
Erfarenheter av aktivitetsnära forskning
HansChrister Holmberg, professor vid Mittuniversitetet
Øyvind Sandbakk, postdok och forskningskoordinator vid Senter for Toppidrettsforsking, fagansvarlig Olympiatoppen Midt-Norge

15.00 Fika

15.30-17.30
Workshop om aktivitetsnära forskning för och med idrotten
Magnus Ennerberg, tennistränare på KLTK
Henrik Forsberg, Sportchef på Svensk Simförbundet
Hans-Christer Holmberg

17.30 Träning

19.00 Mingel och middag

Fredag 20 mars

08.30-10.00
Från idé till publikation. Hur får vi effektivitet i vår forskning?
Föreläsning och diskussioner (Hans-Christer Holmberg)

10.00 Fika

10.30-12.30
Hur bygger jag mitt varumärke som forskare?
Ditt personliga varumärke är en av dina viktigaste tillgångar, med stor och ibland avgörande betydelse för dina framtida möjligheter – både som forskare och i andra sammanhang. Ditt varumärke utvecklas när du möter andra, när andra kommer i kontakt med det arbete du har gjort eller med ditt rykte (=det andra berättar om dig). Ditt varumärke finns i huvudet på andra, där det lever sitt eget liv. Du äger det alltså inte, trots att det är din viktigaste tillgång. Dessutom smittar andra varumärken av sig på ditt och tvärtom, ditt smittar av sig på andra. Varumärken är kopplade till varandra på samma sätt som människor är kopplade till varandra i relationer och nätverk. Du och din forskargrupp har ett varumärke gemensamt och alla som är engagerade i idrottsforskning har det.

Ditt personliga varumärke utvecklas oavsett om det finns en plan för det eller inte. Tänk om det fanns en plan? Vad skulle den innehålla? Vad skulle du vilja uppnå? Föreläsningen ger inspiration, kunskap och konkreta tips som du får nytta av direkt.

Claes Jonsson har arbetat med ledarskap, kommunikation och utveckling i olika sammanhang i mer än tjugo år, bland annat som lärare och doktorand på Mälardalens högskola. Sedan några år tillbaka arbetar han på heltid i sitt eget företag som föreläsare, moderator och konsult eller coach i förändrings- och varumärkesarbeten.

12.30 Avslutning

Praktisk information

Anmälan

Anmälan senast 12 mars

Kostnad

Nätverksträffen inklusive fika och middag är gratis. Måltidsdryck till middagen ingår ej.
Resa till och från Stockholm samt eventuell logi bekostas av respektive doktorand/lärosäte.

Boende

Du ordnar boende själv, här kommer några tips:
Hostel Bed & Breakfast i Stockholm
Stockholm Hostel
Hotel Tapto
Hotell Scandic Park

Frågor

Upplysningar lämnas av Marie Broholmer, marie.broholmer@gih.se, 08-120 537 62

Anmäl dig till nätverksträffen här!

Var god vänta…