CIF vill stimulera samarbete mellan forskare genom att driva ett nationellt nätverk för doktorander inom idrottsrelaterad forskning

Doktorandnätverket

24-25 mars 2014 arrangerade Centrum för idrottsforskning en nätverksträff med temat “Att söka forskningsbidrag”. Ett av syftena med nätverket är att erbjuda deltagarna en möjlighet att träffa doktorander från andra ämnesområden och lärosäten. Temat på träffen, finansiering av forskning, ska ge doktoranden en övergripande inblick i vilka möjligheter det finns för forskningsfinansiering. Det kan vara allt från att söka bidrag till olika delar av sin doktorandutbildning, vilka möjligheter det finns till en postdok samt ge en ökad förståelse för vad forskningsfinansiärerna ser som starka forskningsansökningar.

Här kan du ladda ner pdf-filer från de olika presentationerna

Dag 2

Information om CIF och doktorandnätverket – Marie Broholmer (pdf, 1 MB)
Vägledning mot prestation – skillnader och likheter mellan elitidrott och forskarvärlden – HC Holmberg (pdf, 7 MB)
Att söka forskningsbidrag – Jón Karlsson (pdf, 456 kB)

Dag 2

Vetenskapsrådet – Maria Thuvesson (pdf, 585 kB)
Sverige-Amerika stiftelsen – Anna Rosvall Stuart (pdf, 2 MB)
SSFM – Agneta Holmäng (pdf, 269 kB)
Svenska forskningsråd- och stiftelser – Marie Broholmer (pdf, 211 kB)
Karin S Lindelöf (pdf, 731 kB)
Helena Tolvhed (pdf, 229 kB)