CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

CIF-konferens

Unga forskare presenterar…

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till utvärderingsseminarium av de doktorander och nydisputerade som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Utvärderingen sker för att kunna ta beslut om finansiering i ytterligare två år.

Tid: 4 oktober 2017 kl 10.00 -14.00 (vi bjuder på fika från kl 9.00)
Plats: Stockholm CCC, Norra Latin, Drottninggatan 71

Läs hela programmet och anmäl dig här

Övriga konferenser

Sports Science & Fitness Congress

Köln 22-24 september 2017
Arrangör: German Sport University Cologne
Länk till information och anmälan till konferensen

Neurotrauma 2017

Karlstad 1-2 oktober 2017
Arrangörer: Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning m.fl.
Länk till information och anmälan till konferensen

Om ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet

Stockholm 2 oktober 2017
Arrangörer: Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska Institutet samt Stockholms centrum för ätstörningar, Stockholms läns landsting
Länk till information om konferensen

Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017
Arrangörer: SNF Swedish Nutrition Foundation i samarbete med Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) och Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap
Länk till information om konferensen

Elitidrottskonferens 2017

Upplands-Väsby 12-13 oktober 2017
Arrangörer: Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna
Länk till information om konferensen

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens: Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa

Tema: Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa

Halmstad 22-23 november 2017
Arrangörer:
Svensk förening för samhälls- och beteendevetenskaplig idrottsforskning (SVEBI)
Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF)
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA)
Högskolan i Halmstad
Länk till information och anmälan till konferensen

Idrott & astma

Östersund 5 december 217
Arrangörer: Umeå universitet, Region Jämtland Härjedalen m.fl.
Länk till information och anmälan

Fysisk aktivitet som behandling och prevention mot sjukdomar

Stockholm 8 december 2017
Arrangör: Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Läs program och anmäl dig här