CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Konferenser och seminarier (ej CIF-arrangerade)

Hjärndoping

Stockholm 31 januari 2019
Arrangörer: Riksidrottsförbundets Dopingkommissions Medicinska kommitté, Gymnastik-och idrottshögskolan (GIH), Svensk Förening för beroendemedicin, Svensk Idrottspsykologisk förening
Länk till information och anmälan till konferensen

Idrott och mångfald – tema jämställdhet

Karlstad 12-13 februari 2019
Arrangörer: Karlstads Universitet, Karlstads kommun, Värmlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Värmland
Länk till information och anmälan till konferensen

Seminarium om kroppshets och övervikt

Stockholm 12 februari 2019
Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan
Länk till organisatörens webbplats

Self-compassion och Mindfulness

Bosön, Lidingö 23-24 mars 2019
Arrangör: Svensk idrottspsykologisk förening
Länk till information om anmälan till konferensen

Idrottsmedicinska vårmötet

Tema: Den idrottsmedicinska frontlinjen

Göteborg 25-26 april 2019
Arrangör: Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin och Idrottsmedicin Väst
Länk till information om konferensen

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

Korsør, Danmark 14-16 maj 2019
Arrangörer: Handicapidrættens Videnscenter
Länk till information om anmälan till konferensen