CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

CIF-konferenser

Unga forskare presenterar…

Stockholm 16 oktober kl 9.15-12.15

Välkommen till ett seminarium där doktorander och nydisputerade idrottsforskare presenterar sina pågående forskningsprojekt.

Seminariet är gratis. Vi bjuder på fika från kl 8.30.
Sista anmälningsdag 1 oktober.

Läs mer och anmäl dig här

Doktorandnätverksträff

Tema: Forskningskarriär och -nätverk genom sociala plattformar
Stockholm 16 oktober 2019 kl 13.00-17.00

Programmet är inte helt spikat men något av innehållet:

  • Vad kan Researchgate göra för din forskarkarriär? Hans-Christer Holmberg
  • Hur kan forskare använda sociala medier för att skapa forskningsnätverk
  • Workshop och erfarenhetsutbyte

Seminariet är gratis.
Mer info och anmälan kommer inom kort

Konferenser och seminarier (ej CIF-arrangerade)

Dopning idag – både inom samhället och idrotten

Stockholm 8 oktober 2019
Arrangörer: Svensk Antidoping, 100% ren träning, Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation
Länk till konferensen

2019 STMS World Congress

Connecting Generations and Professions

Stockholm 18-19 oktober 2019
Arrangörer: Society for Tennis Medicine and Science och Sophiahemmets högskola
Konferensprogram och anmälan

SVEBI-konferens 2019

(Idrotts)tendenser i tiden

Stockholm 21-22 november 2019
Arrangörer: Gymnastik- och idrottshögskolan och Svensk förening för idrottsvetenskaplig forskning (SVEBI)
Läs mer om konferensen