CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Övriga konferenser

SVEBI konferens 2018

Högskolan Dalarna i Falun 21-22 november 2018
Arrangör: Svensk förening för samhälls- och beteendevetenskaplig idrottsforskning (SVEBI)
Länk till information och anmälan till konferensen