Inbjudan till ”Unga forskare presenterar…”

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till utvärderingsseminarium av de doktorander och nydisputerade som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Utvärderingen sker för att kunna ta beslut om finansiering i ytterligare två år.

Seminariet är kostnadsfritt men om du som har anmält dig inte dyker upp behöver vi ta ut en självkostnadsavgift på 400 kr för fika- och lunchkostnad.

Anmälan görs senast den 27 september via formuläret nedan.

Seminariet är öppet för alla. Vissa av presentationerna kan komma att hållas på engelska.

Tid

4 oktober 2017 kl 10.00 -14.00

Plats

Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71

Program

kl 9-10
Förmiddagsfika

kl 10.00-10.30
Genetic variations in androgen metabolism in Olympic athletes
Emma Eklund, Karolinska Institutet
Handledare: Angelica L Hirschberg

kl 10.35-11.05
Effects of antioxidants on glycogen resynthesis and force recovery after exercise
Arthur Cheng, Karolinska Institutet

kl 11.10-11.40
Mindfulness, mekanismer, idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation
Torbjörn Josefsson, Högskolan i Halmstad

kl 11.40-12.45 Lunch

kl 12.45-13.15
Primary prevention of overuse injuries in youth athletics: (Swedish Athletics 2.0)
Jenny Jacobsson, Linköpings universitet

kl 13.20-13.50
Sport-related injuries in parasport
Kristina Fagher, Lunds universitet
Handledare: Jan Lexell

kl 13.50-14.20
Eftermiddagsfika

VÄLKOMMEN!

Ladda ner programmet (pdf, 92 kB)