CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område