CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område

Nordic Evaluation of Sport Sciences

Under 2010-2011 har Centrum för idrottsforskning och Vetenskapsrådet tillsammans med de övriga nordiska forskningsråden gjort en internationell utvärdering av idrottsforskningen i de nordiska länderna.

Ladda ner rapporten Sport Sciences in Nordic Countries – Evaluation report (pdf, 1 MB)
Observera att det är ett tabb-fel på sid 85 under rubriken D

Ladda ner en sammanfattning av utvärderingen av svensk idrottsforskning (pdf, 1 MB)

Den 3 februari 2012 genomfördes ett seminarium där resultaten presenterades och diskuterades.
Ladda ner en sammanfattning av det som kom fram i diskussionerna (pdf, 97 kB)

Genomförandet

I slutet av oktober 2010 skickades frågeformulär till forskare i Sverige som ska ingå i evalueringen.

Frågeformulären har samlats in och sammanställts.

Den 16 maj 2011 inbjöds ett flertal forskare till Stockholm för intervjuer av evalueringspanelen.

Evalueringen utfördes av en internationell expertpanel som bestod av följande personer:

Professor William Haskell, Stanford University (ordförande)
Professor Karyn Esser, University of Kentucky
Professor Peter Bärtsch, University of Heidelberg
Professor Stuart Biddle, Loughborough University
Professor Jennifer Hargreaves, University of Brighton
Professor Ron Maughan, Loughborough University
Professor Bart Vanreusel, Katholieke Universiteit, Leuven

Syftet med utvärderingen var bland annat att undersöka:

  • Idrottsforskningens status i de olika länderna
  • Kvaliteten på idrottsforskningen
  • Identifiera styrkor och svagheter inom området
  • Hur idrottsforskningen finansieras i de olika länderna

Utvärderingen finansierades av NordForsk.

Frågor gällande den svenska delen besvaras av Christine Dartsch (medlem i projektgruppen) christine.dartsch@gih.se eller telefon 08-120 537 60.

Deltagare

Forsknings- og innovationsstyrelsen, Danmark
Statens naturvidenskabelige forskningsråd, Danmark
Kulturministeriet i Danmark
Finlands akademi, Forskningsrådet for helse
Utdanningsministeriet i Finland
Rannis (Det islandske senter for forskning), Island
Norges forskningsråd
Vetenskapsrådet, Ämnesrådet för medicin och hälsa, Sverige
Centrum för idrottsforskning, Sverige

Projektledare

Mikael Fogelholm
Finlands Akademi
E-post: mikael.fogelholm@aka.fi
Telefon: +358 50 526 1844

Koordinator

Riikka Pellinen
University of Eastern Finland
Telefon: +358 40 355 2453

Läs mer på andra webbplatser

Gå in på projektets webbplats för att läsa mer.