Svensk Idrottsforskning har ett mycket högt anseende bland sina läsare (från läsarundersökning 2011)

Läsarundersökning

Våren 2011 lät CIF genomföra en läsarundersökning. Några av resultaten:

  • Den genomsnittliga lästiden är 51 minuter
  • 2 av 5 läsare delar med sig av sitt exemplar av Svensk Idrottsforskning
  • Varje exemplar av tidningen läses av i genomsnitt 4,2 läsare
  • 3 av 4 läsare sparar tidningen i mer än ett år
  • Svensk Idrottsforskning har ett mycket högt anseende bland sina läsare
  • Fysiologi, biomekanik och näringslära vill läsarna att tidningen skriver mer om
  • 66 % av läsarna är män och medianåldern är 41-45 år

Läs mer

Ladda ner hela rapporten (pdf, 419 kB)

Läs mer på andra webbplatser

Läsarundersökningen genomfördes av Smart Company.