Idrottskulturen hinder för unga som rör sig minst

Foto_Andreas_L_ Eriksson_Bildbyrån

26 maj, 2017

De flesta unga når inte läkarkårens rekommendation om fysisk aktivitet. En grupp på cirka 6 procent är nästan inte alls fysiskt aktiv, varken i skolan eller på fritiden. Det visar CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

– Det är den viktigaste och svåraste folkhälsopolitiska utmaningen. För att nå den gruppen måste vi alla tänka utanför boxen, säger Johan R Norberg, utredare hos CIF.

Centrum för idrottsforsknings rapport om fysisk aktivitet visar att de flesta unga i Sverige rör sig för lite. Men en mindre grupp lever särskilt fysiskt inaktiva liv. Det gäller cirka 6 procent av alla barn och ungdomar. De deltar sällan eller aldrig i skolans undervisning i idrott och hälsa, är stillasittande på rasterna, tillhör sällan föreningsidrotten och uppger att de har en fysiskt inaktiv fritid även i övrigt.

– Det kan framstå som måttligt, men handlar i praktiken om en ganska stor grupp individer. Att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet för just dessa unga är både den viktigaste och svåraste folkhälsopolitiska utmaningen. Tyvärr är de samtidigt svårast att nå, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

Mer av samma är ingen lösning

Problemet är att de varken tilltalas av idrotten i skolan eller det som föreningsidrotten erbjuder, visar CIF:s analys. Åtgärder som vanligtvis framförs i debatten – mer resurser till föreningar och fler lektionstimmar i idrott och hälsa – är därför ingen självklar lösning på problemet. Åtminstone inte så länge som verksamheten bedrivs på samma sätt som i dag, det vill säga att man måste prestera och bli bedömd och jämförd med andra.

– Den här gruppen uppfattar sig som exkluderade från den rådande idrottskultur som finns inom både idrottsföreningar och i skolan. För dem måste man istället skapa nya och alternativa möjligheter för fysisk aktivitet som verkar inkluderande, säger Johan R Norberg.

Läs mer

Läs mer om resultaten i 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten

Läs antologin De aktiva och de inaktiva

Taggar: , , ,
Publicerad i Nyheter - startsida