Idrottsministern till Träffpunkt Idrott

29 oktober, 2014

Sveriges nye idrottsminister kommer till Träffpunkt Idrott i Göteborg i november. Han inledningstalar den 19 november – mässans andra dag – som har temat ”Politik & Ekonomi”. Den forne SSU-ordföranden Gabriel Wikström har tidigare sagt att han vill göra idrotten mer tillgänglig.
– Att fler barn och unga får möjlighet att utöva idrott är en viktig prioritering för mig. Det är viktigt ur flera aspekter, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Träffpunkt Idrott är ett bra tillfälle att prata och diskutera dessa viktiga frågor, säger sjukvårds-, folkhälso-, och idrottsminister Gabriel Wikström.

Wikström sällar sig nu till en rad andra namnkunniga deltagare på mässan i november, där idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa står i fokus.

– Gabriel Wikström bidrar ytterligare till den dynamik och tyngd som paneldeltagarna på Träffpunkt Idrott representerar. Vi är glada och hedrade över att han vill komma. Det är ett kvitto på att idrottsfrågorna kommer högt upp på hans agenda, säger Magdalena Rönström, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott.

Tre dagar tre teman

Inledningsanförandet följs av seminariet ”Idrott – en samhällsfråga!” och ingår i onsdagens tema Politik & Ekonomi – ett tema som genomsyrar hela dagen. Under seminariet lyfts bland annat frågorna om behovet av samverkan för att nå de politiska målen, hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa mer mångfald och tillgänglighet för fysisk aktivitet samt var idrotten egentligen finns i samhällsdebatten. Här deltar bland andra Karin Mattsson Weijber från Riksidrottsförbundet (RF), Monica Selin från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Carl Johan Sundberg från Karolinska institutet.

Utöver Politik & Ekonomi rymmer konferensen två andra stora teman; Anläggning & Teknik (tisdag 18 november) och Hållbarhet & Samhälle (torsdag 20 november). Dagarna leds av de tre moderatorerna Åsa Lindell, Erik Blix och Martin Sande. Samarbetspartners är bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksidrottsförbundet (RF) och Centrum för idrottsforskning (CIF).

Under dagarna kan besökaren lyssna till och delta i diskussioner och seminarier kring allt från hur det är mer hållbart att bygga dyrare badhus till varför idrotten är och förblir en högst relevant samhällsfråga.

För konferensprogram gå in på www.traffpunktidrott.se.

Följ även Träffpunkt Idrott på Twitter under hösten på @tpidrott.

Taggar:
Publicerad i Nyheter