Inbjudan till seminarium “Efter festen”

12 februari, 2016

Måndagen den 18 april arrangerar CIF ett seminarium för doktorander och nyligen disputerade om den postdoktorala tidens utmaningar.

Vad händer när doktorsbeviset är i hand, när champagneglasen slutat klirra och hurraropen klingat ut? Livet efter festen, efter disputationen, är en tid som kan upplevas på olika sätt, som början på en lång och härlig efterfest eller tvärtom som en krass och osäker verklighet som ger sig till känna dagen efter.

I denna workshop diskuterar vi den postdoktorala tidens utmaningar och möjligheter. Avstamp tas i boken Efter festen, där syftet varit att lyfta fram den ofta ohörda postdoktorala rösten. Boken identifierar ett antal färdigheter som förefaller nödvändiga för den fortsatta karriären – från doktor till docent – och diskuterar också förutsättningar för att förstå rådande struktur och kultur. Teman som diskuteras är till exempel olika strategier och former för att publicera, anslagsansökningsskrivandets våndor och möjligheter, olika innovativa sätt att ”internationalisera sig”, och att gå från att vara handledd till att själv handleda.

Medverkande är Sara Eldén (fil dr sociologi, LU) och Anna Jonsson (docent företagsekonomi, LU & GU) samt idrottsforskaren Eva Ageberg (docent fysioterapi, LU).

Tidpunkt: 18 april kl 10-17
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Kostnad: CIF bjuder på träffen med fika och lunch.
Anmälan: senast 1 april

Läs hela programmet och anmäl dig här

Taggar:
Publicerad i Nyheter