Inkomna ansökningar till extra utlysning

28 mars, 2014

4 mars var sista ansökningsdag för CIF:s extra utlysning av bidrag till forskningsprogram med inriktning hälsa och prestation inom idrott för barn och ungdom.

Nitton ansökningar inkom där projektledarna kom från elva olika svenska lärosäten. Eftersom detta var en utlysning av forskningsprogram med mångvetenskaplig inriktning ingick ett flertal forskare från olika lärosäten i varje projekt. Totalt ingick 124 forskare från 30 olika universitet från tio olika länder i de olika projekten.

Nu har granskning av projekten påbörjats och beslut kommer att tas tidigast vid CIF:s styrelsemöte den 10 juni.

Läs mer

Läs vilka ansökningar som inkom (pdf, 232 kB)

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter