Kontakta oss!

Kontakt

Christine Dartsch
Christine Dartsch

Föreståndare
Ph.D. i fysiologi
Telefon 08-120 537 60
Mobil 070-620 26 20
E-post christine.dartsch@gih.se

Ansvar

  • Föreståndaren är chef för Centrum för idrottsforsknings verksamhet och beslutar i frågor som inte avgörs i styrelsen eller som delegeras till henne av styrelsen

Marie Broholmer
Marie Broholmer

Handläggare
Fil.kand. i nutrition
Telefon 08-120 537 62
E-post marie.broholmer@gih.se

Ansvar

  • webbredaktör
  • handläggning av forskningsansökningar
  • digitala ansökningssystemet
  • administration kring styrelsemöten

Johan Pihlblad
Johan Pihlblad (barnledig t.o.m. 1 augusti 2018)

Handläggare
Fil.kand. i statskunskap
Telefon 08-120 537 61
E-post johan.pihlblad@gih.se

Ansvar

  • uppföljning av statens stöd till idrotten
  • redaktör för Idrottsforskning.se
  • ekonomihantering

Johan R Norberg
Johan R Norberg

Utredare
Professor i idrottsvetenskap
Telefon 040-665 82 75, 0705-62 06 18
E-post johan.norberg@mau.se

Ansvar

  • uppföljning av statens stöd till idrotten


Johan Lundberg (vikarierar för Johan Pihlblad)

Telefon 08-120 537 61
E-post johan.lundberg@gih.se

Ansvar

Johan Faskunger (vikarierar för Johan Pihlblad)

Telefon 08-120 537 59
E-post johan.faskunger@gih.se

Ansvar