Kontakta oss!

Kontakt


Christine Dartsch Nilsson

Föreståndare
Ph.D. i fysiologi
Telefon 08-120 537 60
Mobil 070-620 26 20
E-post christine.dartsch@gih.se

Ansvar

  • Föreståndaren är chef för Centrum för idrottsforsknings verksamhet och beslutar i frågor som inte avgörs i styrelsen eller som delegeras till henne av styrelsen

Marie Broholmer
Marie Broholmer

Handläggare
Fil.kand. i nutrition
Telefon 08-120 537 62
E-post marie.broholmer@gih.se

Ansvar

  • webbredaktör
  • handläggning av forskningsansökningar
  • digitala ansökningssystemet
  • administration kring styrelsemöten
  • ekonomihantering

Johan Pihlblad
Johan Pihlblad (föräldraledig t.o.m. 2020-12-31)

Handläggare
Fil.kand. i statskunskap
Telefon 08-120 537 61
E-post johan.pihlblad@gih.se

Ansvar

  • uppföljning av statens stöd till idrotten
  • redaktör för Idrottsforskning.se

Johan R Norberg
Johan R Norberg

Utredare
Professor i idrottsvetenskap
Telefon 040-665 82 75, 0705-62 06 18
E-post johan.norberg@mau.se

Ansvar

  • uppföljning av statens stöd till idrotten


Johan Lundberg

Telefon 08-120 537 59
E-post johan.lundberg@gih.se

Ansvar

Karolina Bergmark

Utredare
Telefon 08-120 538 77
Mobil 070-378 63 50
E-post karolina.bergmark@gih.se

Ansvar

  • uppföljning av statens stöd till idrotten