Läs allt om CIF:s uppföljning av statens idrottsstöd

13 maj, 2015

Den 13 maj presenterade Centrum för idrottsforskning 2014 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har vi gjort en fördjupad analys av i vilken utsträckning som idrottsrörelsen gör det möjligt för alla att utöva idrott och motion samt hur idrotten når olika grupper i samhället.

CIF har bland annat analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). Resultatet visar stora skillnader mellan landets kommuner. Här kan du se hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom.

Läs mer

Läs rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014

Läs avsnittet om kommunala variationer i aktivitetsnivån

Läs allt om CIF:s regeringsrapport som lämnas till regeringen idag 13 maj.

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter