CIF söker utredare

Styrelseklubba i en idrottsförening

29 april, 2020

Utredare till uppföljning av statens stöd till idrotten

Ref: CIF 2020/7

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. CIF har även till uppgift att följa upp statens stöd till idrotten. Verksamheten leds av en styrelse med en ordförande som utses av regeringen. CIF är administrativt knutet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har även sina lokaler vid GIH.

Arbetsuppgifter

Regeringen ger årligen Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera och följa upp statens stöd till idrotten. Under 2020 ska CIF göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt inom idrotten.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • genomföra en forskningsinsats om svensk idrottsrörelses representation och agerande i europeiska och internationella idrottsförbund i frågor rörande idrottens styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
 • bedöma behovet av att införa indikatorer på styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt inom idrottsrörelsen i CIF:s regelbundna och långsiktiga uppföljning av statens idrottsstöd och om ett behov finns ge förslag till hur indikatorer på dessa områden bör utformas samt samla in data till dessa.
 • samla in och analysera statistik inom ramen för CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten samt vid behov föreslå förbättringar i CIF:s regelbunda uppföljning av statens stöd till idrotten via ett indikatorsystem.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • examen på avancerad nivå inom idrottsvetenskap eller motsvarande
 • mycket goda skriftliga kunskaper i det svenska språket
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

Det är meriterande med en doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
 • Mycket stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statistik.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga och att du kan arbeta självständigt.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är ansvarstagande, flexibel och initiativrik.
 • Stor vikt läggs vid god förmåga till helhetssyn och förmåga att analysera data.
 • Vikt fästs vid kunskap om eller forskning inom liknande frågeställningar.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i sex månader, dock längst till och med 28 februari 2021 med tillträde tidigast den 17 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Sysselsättningsgraden motsvarar heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via GIH:s webbplats eller direkt via ansökningssystemet. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • ett personligt brev

Ansökan ska vara CIF tillhanda senast den 24 maj 2020.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

CIF verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Christine Dartsch Nilsson
Föreståndare
0706202620
christine.dartsch@gih.se

Kerstin Hamrin
Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16
kerstin.hamrin@gih.se

Marjan Pontén
Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
marjan.ponten@gih.se

ANSÖK

Publicerad i Nyheter