Ny säsong av Idrottens himmel och helvete

21 januari, 2015

Nu startar UR:s programserie Idrottens himmel och helvete. Vill du fördjupa dig och läsa mer kring det som tas upp i programserien? Här sammanställer vi något av det som produceras inom idrottsforskningen i Sverige i form av rapporter, artiklar och avhandlingar. Se programmen på UR:s webbplats.

Avsnitt 7. Akademispecial

Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 1/2007  “Specialisering i barn- och ungdomsidrotten” av Wagnsson och Patriksson
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 1/2007 “Några argument för sen specialisering” av Tomas Peterson

Avsnitt 4. Klubbidrott på gott och ont

CIF:s regeringsrapport från 2013 “Statens stöd till idrotten 2012”
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 2/2005 “Föräldrarnas engagemang i barnens idrottsföreningar – myt eller verklighet?” av Wagnsson och Patriksson
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 1/2011 “Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar” av Inger Eliasson
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 2/2014 “Inkilningar hotar idrottens trovärdighet” av Unogård och Redelius

Avsnitt 3. Tidig gallring och missade stjärnor

Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 4/2011 “Skador hos unga idrottare” av Jón Karlsson
Ett längre kapitel från CIF:s regeringsrapport från 2011 “Skador hos unga idrottare” av Jón Karlsson
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 1/2007 “Ryggproblem vid elitträning i unga år” av Olof Lundin
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 1/2011 “Talangjakt = Talangslakt” av Stenling och Holmström

Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 4/2011 “Selektionssystemen saknar talang” av Tomas Peterson

Avsnitt 2. Tidiga elitsatsningar

CIF:s regeringsrapport från 2013 “Spela vidare. En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta”
Artikel i Svensk Idrottsforskning nr 3/2011 “Den eviga frågan om talang” av Per Göran Fahlström

Avsnitt 1. Jämställdhet inom idrotten

CIF:s regeringsrapport från 2011 “För barnets bästa”
Eva Linghedes och Håkan Larssons rapport om killar och ridsport
Karin Grahns forskningsrapport “Idrottens genuskonstruktörer”
Tidningsartikel av Suzanne Lundvall “Idrott, mångfald och genus”
Avhandlingen “Man talar om jämställd idrott” av Matthis Kempe-Bergman

 

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter