Nyheter i 2018 års utlysning

30 juni, 2017

Forskningsbidrag för 2018 finns nu att söka. I 2018 års utlysning finns några nyheter som är viktiga att känna till. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen samt alla regler och anvisningar innan ansökan skickas in.

Nyheter i 2018 års utlysning:

Ny definition om barn- och ungdomsidrottsforskning

Barn- och ungdomsidrott omfattar barn och ungdomar upp till 20 år. Forskningens syfte och frågeställningar ska ha fokus på barns och ungdomars idrottande på fritiden och i skolan.

Läs mer om CIF:s prioriterade forskningsområden

Förändringar i ansökan till doktorandstöd

Doktorander ska inte namnges och skicka in sitt CV. I stället finns nu möjligheten att skicka in medsökandes CV. Det ger möjlighet att både huvudhandledarens och handledarens CV kan bedömas.

Läs regler och anvisningar för ansökan till doktorandstöd

Fliken “Tidigare medel” har tagits bort

Nytt för i år är att CIF har tagit bort kravet att delrapportera pågående forskningsprojekt. Det innebär att fliken ”Tidigare medel” i det digitala ansökningssystemet har tagits bort. Beviljade projekt från 2016 och 2017 behöver alltså inte delrapporteras på något sätt i ansökan.

Däremot måste avslutade projekt fortfarande slutrapporteras senast den 15 september för att kunna ansöka om nya bidrag för 2018. De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2017 är avslutade projekt och tjänster där dispositionstiden går ut 2017-06-30.

Läs mer om slutrapportering av forskningsbidrag

Samverkansplan

Om en projektansökan har fler än huvudsökanden har CIF lagt till ett nytt fält för att tydliggöra alla sökandes roll i projektet. I samverkansplanen beskrivs på vilket sätt du som huvudsökande kommer att bidra samt vad övriga medsökanden har för roller i projektet. Medsökande är de forskare som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande.

Samverkansplanen är en viktig del i bedömningen av genomförbarheten

Läs mer i regler och anvisningar för projektbidrag

Förtydligande av CIF:s bedömningskriterier

Ansökningar som bedöms ha idrottsrelevans, bedöms enligt fyra kriterier. För bedömningen av A-D används en sjugradig skala (1-7) där 7 är högsta betyg.

A.    Nytänkande och originalitet
B.    Projektets vetenskapliga kvalitet (metodik och teori)
C.    Huvudsökandes kompetens för projektet
D.    Genomförbarhet

Läs mer om förtydligandet av kvalitetskriterierna

Nytt om organisationsbidrag

CIF har ytterligare förtydligat vilka regler som gäller för att få bidrag till organisationer, samverkan och nätverkande. Nytt för i år är att den person som är huvudansvarig och skickar in ansökan ska vara disputerad. För nätverk ska ansvarig forskare vara disputerad och knuten till ett svenskt lärosäte. Ytterligare förändringar finns i regler och anvisningar.

Läs uppdaterade regler och anvisningar för bidrag till organisationer, samverkan och nätverkande

Läs mer

Läs Regler och anvisningar 2018

 

 

 

Publicerad i Nyheter