Nyheter i CIF:s forskningsbidrag 2021

Nyhetstidning på ett bord

16 juni, 2020

Forskningsbidrag för 2021 finns nu att söka. I 2021 års utlysning finns några nyheter som är viktiga att känna till. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen samt alla regler och anvisningar innan ansökan skickas in.

Nyheter i utlysningen av forskningsbidrag 2021:

  • Ansökningarna ska skrivas på engelska. Anledningen är att CIF har utökat sitt vetenskapliga råd med utomnordiska granskare som inte kan läsa svenska.
  • Postdok blir 2-åriga med höjd ersättning. Lönebidraget höjs till 550 000 kronor per år.
  • Publiceringsplan ska anges i ansökan till postdok.
  • Information om etiska överväganden ska läggas in i ansökan.
  • Tydligare skrivregler till ansökningarna.

Läs mer

Utlysning av CIF:s forskningsbidrag 2021

Regler och anvisningar 2021

Regler och anvisningar för slutredovisning av avslutade CIF-projekt

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida