Här skriver vi om aktuella händelser inom idrottsforskningens värld

CIF arbetar hemifrån

Bild på laptop och kaffekopp

18 mars 2020

CIF följer Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån. Här är våra kontaktuppgifter.

CIF:s officiella e-postadress

cif@gih.se

Christine Dartsch Nilsson

Föreståndare Telefon 08-120 537 60 Mobil 070-620 26 20 christine.dartsch@gih.se

Johan Pihlblad

johan.pihlblad@gih.se

Johan Lundberg

johan.lundberg@gih.se

Johan R Norberg

Mobil 0705-62 06 18 johan.norberg@mau.se

Marie Broholmer

marie.broholmer@gih.se  

Publicerad i Nyheter - startsida

CIF medverkar på Träffpunkt Idrott

5 februari 2020

Träffpunkt Idrott är inställt på grund av läget med Corona-virusetTräffpunkt Idrott den 17-19 mars möts politiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer och företag för att diskutera idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg. Träffpunkt Idrott arrangeras av Centrum för idrottsforskning tillsammans med bland andra RF, SKL och Svenska Mässan. Ett urval av seminarier: Tisdag 17 mars 10.15-10.45 Nytt forskningsprogram om idrott, friluftsliv och miljö Peter Fredman, Mittuniversitetet Erik Lundberg, Göteborgs universitet 10.30-11.15 Utmaningar och möjligheter för att öka den fysiska aktiviteten Daniel Berglind, Karolinska institutet Onsdag 18 mars 9.15-10.45 Hur ser unga på idrottens utmaningar och lösningar? Fryshuset 13.30-14.00 Rekreation och fysisk aktivitet i den täta staden. Rapport från ett pågående forskningsprojekt Amalia Engström, Sveriges lantbruksuniversitet Torsdag 19 mars 9.45-10.30 Idrottspolitiskt panelsamtal – Hur skapa förutsättningar tillsammans för ökad fysisk aktivitet? Alex Bergström, Vasiliki Tsouplaki, Björn Eriksson och Amanda Lind 14.15-15.00 Om jämlik idrott och idrottspolitikens möjligheter och begränsningar Johan R Norberg, Centrum för idrottsforskning och Malmö universitet Maria Modig , Eskilstuna kommun Bettan Andersson, Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd

Taggar:
Publicerad i Nyheter

CIF får regeringsuppdrag om god styrning av idrotten

20 december 2019

Centrum för idrottsforskning har idag fått i uppdrag att under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Analysen ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, och som värnar om demokratisk utveckling, inkludering och delaktighet. Analysen ska även omfatta svensk idrottsrörelses agerande inom dessa områden i europeiska och internationella idrottsförbund. En särskild analys ska göras av idrottsrörelsens olika funktioner och verktyg för att upptäcka och komma tillrätta med verksamheter där det kan förekomma brottslig eller på annat sätt, för individer eller samhället, skadlig verksamhet. Idrottsrörelsens egna förmåga att förhindra övergrepp på barn men även att förhindra korruption och annan ekonomisk brottslighet ska särskilt belysas. Därutöver ska en särskild analys göras över förekomsten av aktiebolag och andra rättsliga konstruktioner inom idrottsrörelsen samt de olika skälen bakom sådan förekomst. CIF ska även analysera idrottsrörelsens möjligheter att bidra i det brottsförebyggande arbetet samt peka på goda exempel av styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt. Läs mer om CIF:s uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Beslut forskningsbidrag 2020

Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån

28 november 2019

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2020 beslutades av CIF:s styrelse den 27 november 2019. Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2019. Läs mer om CIF:s beslut om forskningsbidrag 2020

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Frukostseminarium om barnkonventionen och idrott

Bild på ledare och barn som tränar simning

15 oktober 2019

Barnkonventionen blir lag – Så påverkas din idrottsförening

Välkommen till ett frukostseminarium den 20 november kl 7.30-9.00 med Cecilia Åhl och Johan R Norberg! 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Vad betyder det konkret för dig och din förening? Lyssna och ställ frågor till två av landets främsta experter på barns rättigheter inom idrotten. Att barnkonventionen blir lag ställer högre krav på alla som arbetar med barn och ungdomar. Det väcker också många frågor: Kan vi driva samma verksamhet som tidigare? Är det lagligt att toppa laget? Riskerar min förening bestraffning? Förutom skolan är föreningsidrotten den verksamhet som regelbundet möter flest unga. Under seminariet får du:
  • Kunskap om barnkonventionen och forskning om hur man bör bedriva idrott för både idrottens och barnets bästa
  • Konkreta råd hur ni kan använda barnkonventionen i din förening
  • Gratis exemplar av boken “Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”
Seminariet är en del av Centrum för idrottsforsknings satsning att öka kunskapen kring forskning om barn- och ungdomsidrott.

Medverkande

Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och utredare vid Centrum för idrottsforskning. Cecilia Åhl är frivilligsamordnare vid UNICEF Sverige och hjälper föreningar och förbund i arbetet med att förstå och arbeta efter barnkonventionens principer. Bägge står bakom boken “Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”.

Anmälan

Anmälan senast 6 november görs via länken

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida

Hallå där Robert Svensson…

10 september 2019

Fotograf: Jasenka Dobric

… filosofie doktor vid Örebro universitet

Du har nyligen disputerat och har fått forskningsstöd av CIF i fyra år. Vad handlar avhandlingen om?

– Min avhandling handlar om varför och hur tränarrollen inom svensk herrelitfotboll har förändrats. På 1960-talet var tränaren nämligen en tämligen perifer figur vars uppgift var begränsad till att träna spelarnas teknik och kondition ett par kvällar i veckan. I dag är tränaren en centralgestalt som har tillgång till spelarna på heltid, bestämmer över taktiken och är klubbarnas ansikte utåt gentemot sponsorer, media och publik. Jag vill få en fördjupad förståelse för den här utvecklingen. 

Vad är de tre viktigaste resultaten?

– Kortfattat har professionaliseringen av spelarna inneburit mer ekonomiskt och administrativt arbete varpå klubbledningarna behövt lämna över ansvaret för den idrottsliga verksamheten till tränaren. Parallellt har tränaren genom tränarutbildningen ”laddats” med vetenskaplig kunskap vilket gjort att tränaren fått makt inom fler och fler områden. Därtill har kommersialiseringen av idrotten gjort tränaren till en ambassadör med uppgiften att ”sälja in” elitfotbollen till sponsorer, media och publik.

Hur skulle du vilja gå vidare med forskningen?

– Jag har ju i min avhandling studerat tränarrollens förändring inom herrelitfotboll. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka hur utvecklingen har sett ut inom damelitfotboll. Det skulle också vara spännande att jämföra mina resultat med hur tränarrollen har förändrats inom andra idrotter i Sverige. Vilka likheter och skillnader finns det och vad beror skillnaderna på? 

Vilken betydelse för idrotten kan dina forskningsresultat få?

– Utifrån en fördjupad förståelse för varför och hur tränarrollen blivit så komplex kan föreningar reflektera över vilka uppgifter som ska ligga på tränarens bord och vad som kan och ska skötas av andra i föreningen. Klubbarna kan göra mer medvetna val kring vem som ska styra vad samt vad olika positioner inom föreningen bör ha för kompetenser. Läs Robert Svenssons avhandling “Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet

Publicerad i Nyheter

How to sign an application without BankID

6 september 2019

                The first page of the application form should be printed out, signed and posted to the office of CIF, where it should arrive by Monday 16 September 2019 at the latest. Applications without a signature will not be processed. The signature of the Head of Department (or equivalent) is essential. The signature of this person on the first page confirms the commitment of the academic institution to the project. The signed first page should be sent to: Centrum för idrottsforskning Box 5626 114 86 Stockholm, Sweden  

Publicerad i Nyheter

Dags att slutrapportera forskningsprojekt

                  Har du ett avslutat CIF-projekt är det nu dags att slutrapportera. De projekt som ska slutrapporteras i år är:
  • Projekt som finansierades 2017 (P2017-)
  • Tjänster där finansieringen startade 2015 (D2015- och F2015-)
  • Organisationsbidrag som finansierades 2018 (O2018-)
  • Projekt med förlängd dispositionstid och som gick ut 2019-06-30
Slutredovisningen görs i CIF:s digitala ansökningssystem. Sista dag för slutrapportering är 16 september. Läs mer om slutrapporteringar

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida, Okategoriserade

Unga forskare presenterar…

Inbjudan till ”Unga forskare presenterar…”

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till seminarium med doktorander och postdoks som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Seminariet hålls den 16 oktober 2019 kl 9.00-12.15 i Stockholm. Vissa presentationer kommer att hållas på engelska. Mer information om seminariet och anmälan görs här

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida

CIF utlyser forskningsbidrag 2020

18 juni 2019

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2020. Total summa att fördela beräknas bli cirka 21 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till postdok samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans. Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem som finns både i en svensk och en engelsk version. All information om forskningsbidragen finns både på svenska och engelska. Ansökningsperioden stänger måndagen den 16 september kl 17.00 (svensk tid). Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 27 november 2019 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag 2020 Regler och anvisningar 2020

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida