Här skriver vi om aktuella händelser inom idrottsforskningens värld

CIF utlyser forskningsbidrag 2021

Kille med megafon

16 juni 2020

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2021. Total summa att fördela beräknas bli cirka 22 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till postdok samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans. Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. All information om forskningsbidragen finns både på svenska och engelska, men ansökan ska skrivas på engelska. Utlysningen stänger tisdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid). Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 2 december 2020 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag 2021 Regler och anvisningar 2021

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Calls for funding proposals 2021

Fotbollsspelare springer på en gräsplan

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science (Centrum för idrottsforskning, CIF) for 2021. The total sum to be distributed is approximately SEK 22 million. Applications may be for:
 • Project funding
 • Funding for post-doctoral researchers
 • Funding for associations, collaboration and networking
Of special interest are research projects focusing on sporting excellence and research into sports for children and young people. Both types of project are prioritised as long as they are of sufficient quality. Submit your application electronically via the application system no later than Tuesday 15 September 2020. Decisions on funding are made by the Board of the Swedish Research Council for Sport Science on 2 December 2020. Read more about project funding on our English web site

Publicerad i Nyheter - startsida

Nyheter i CIF:s forskningsbidrag 2021

Nyhetstidning på ett bord

Forskningsbidrag för 2021 finns nu att söka. I 2021 års utlysning finns några nyheter som är viktiga att känna till. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen samt alla regler och anvisningar innan ansökan skickas in. Nyheter i utlysningen av forskningsbidrag 2021:
 • Ansökningarna ska skrivas på engelska. Anledningen är att CIF har utökat sitt vetenskapliga råd med utomnordiska granskare som inte kan läsa svenska.
 • Postdok blir 2-åriga med höjd ersättning. Lönebidraget höjs till 550 000 kronor per år.
 • Publiceringsplan ska anges i ansökan till postdok.
 • Information om etiska överväganden ska läggas in i ansökan.
 • Tydligare skrivregler till ansökningarna.

Läs mer

Utlysning av CIF:s forskningsbidrag 2021 Regler och anvisningar 2021 Regler och anvisningar för slutredovisning av avslutade CIF-projekt

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Signering med bankID

Nytt i CIF:s ansökningssystem är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 15 september. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress. Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss på cif@gih.se. Läs regler och anvisningar om att söka forskningsbidrag

Publicerad i Nyheter - startsida

How to sign an application without BankID

                The first page of the application form should be printed out, signed and posted to the office of CIF, where it should arrive by Tuesday 15 September 2020 at the latest. Applications without a signature will not be processed. The signature of the Head of Department (or equivalent) is essential. The signature of this person on the first page confirms the commitment of the academic institution to the project. The signed first page should be sent to: Centrum för idrottsforskning Box 5626 114 86 Stockholm, Sweden  

Publicerad i Nyheter

CIF medverkar på Träffpunkt Idrott

2 juni 2020

Träffpunkt Idrott 2020 ställs  in, men återkommer igen som planerat 2022. Däremellan är vi samarbetspartner till eventet Framtidens Idrottshall den 1 september 2020 i Stockholm – som arrangeras av Basketbollförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollförbundet, Innebandyförbundet, Volleybollförbundet samt White Arkitekter. Träffpunkt Idrott arrangerar även en pop up-konferens den 15-16 februari 2021 i Stockholm. Mer information om dessa event kommer inom kort! På Träffpunkt Idrott möts politiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer och företag för att diskutera idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg. Träffpunkt Idrott arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska Badmästarförbundet.

Taggar:
Publicerad i Nyheter

Hälsotrend hos unga riskerar gå idrottsrörelsen förbi

13 maj 2020

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i en färsk regeringsrapport. Rapporten presenteras för regeringen idag den 13 maj. Läs allt om CIF:s regeringsrapport “Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Ungdomsbarometern: Synen på idrott har förändrats

Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull. Med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern har Centrum för idrottsforskning undersökt hur unga 15–24 år tänker i frågor om idrott, motion och föreningsliv. Finns det specifika kännetecken för de som är aktiva i en idrottsförening? Har de värderingar och synsätt som skiljer sig från dem som tränar i andra former – eller som inte tränar alls? Och hur resonerar unga föreningsidrottare i frågor som rör delaktighet och inflytande över sitt idrottande? Läs mer om rapporten Ungdomsbarometern: En engagerad idrottsgeneration?

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Unga fotbollsspelare på fotbollsplan

Barn och ungdomars föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån har minskat i alla åldersgrupper mellan 2008 och 2018. Nedgången i aktivitetsnivån sågs först hos äldre ungdomar, framför allt flickor. De senaste åren står unga pojkar för den största nedgången. Utvecklingen påverkar många föreningar, men är också problematiskt ur ett folkhälsoperspektiv, konstaterar CIF i årets uppföljning av statens stöd till idrotten. Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten mäts i antalet deltagartillfällen per capita och år. Läs mer och följ utvecklingen i barn- och ungdomsidrotten på Idrottsstatistik.se – samlad statistik om motion och idrott i Sverige.

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

CIF söker utredare

Styrelseklubba i en idrottsförening

29 april 2020

Utredare till uppföljning av statens stöd till idrotten

Ref: CIF 2020/7 Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. CIF har även till uppgift att följa upp statens stöd till idrotten. Verksamheten leds av en styrelse med en ordförande som utses av regeringen. CIF är administrativt knutet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har även sina lokaler vid GIH.

Arbetsuppgifter

Regeringen ger årligen Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera och följa upp statens stöd till idrotten. Under 2020 ska CIF göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt inom idrotten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
 • genomföra en forskningsinsats om svensk idrottsrörelses representation och agerande i europeiska och internationella idrottsförbund i frågor rörande idrottens styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
 • bedöma behovet av att införa indikatorer på styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt inom idrottsrörelsen i CIF:s regelbundna och långsiktiga uppföljning av statens idrottsstöd och om ett behov finns ge förslag till hur indikatorer på dessa områden bör utformas samt samla in data till dessa.
 • samla in och analysera statistik inom ramen för CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten samt vid behov föreslå förbättringar i CIF:s regelbunda uppföljning av statens stöd till idrotten via ett indikatorsystem.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • examen på avancerad nivå inom idrottsvetenskap eller motsvarande
 • mycket goda skriftliga kunskaper i det svenska språket
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.
Det är meriterande med en doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
 • Mycket stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statistik.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga och att du kan arbeta självständigt.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är ansvarstagande, flexibel och initiativrik.
 • Stor vikt läggs vid god förmåga till helhetssyn och förmåga att analysera data.
 • Vikt fästs vid kunskap om eller forskning inom liknande frågeställningar.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i sex månader, dock längst till och med 28 februari 2021 med tillträde tidigast den 17 augusti 2020 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via GIH:s webbplats eller direkt via ansökningssystemet. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innehålla följande handlingar:
 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • ett personligt brev
Ansökan ska vara CIF tillhanda senast den 24 maj 2020. Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. CIF verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Christine Dartsch Nilsson Föreståndare 0706202620 christine.dartsch@gih.se Kerstin Hamrin Facklig företrädare, Saco-S 08-120 538 16 kerstin.hamrin@gih.se Marjan Pontén Facklig företrädare, OFR-ST 08-120 538 17 marjan.ponten@gih.se ANSÖK

Publicerad i Nyheter