Här skriver vi om aktuella händelser inom idrottsforskningens värld

Inbjudan till seminarier

Bild på laptop och kaffekopp

7 september 2020

CIF arrangerar två digitala seminarier den 15 oktober

Seminarium 1. Unga forskare presenterar

På förmiddagen arrangeras ett öppet seminarium med CIF-finansierade forskare som presenterar sina pågående postdok-projekt. Anmäl dig via länken senast den 8 oktober

PROGRAM

kl 8.50 Välkommen! Susanna Hedenborg, moderator Ordförande för Centrum för idrottsforskning 9.00-9.30 Kan god muskelfunktion minska risken för nya knäskador efter främre korsbandsskada? Anna Cronström, fysioterapi Umeå universitet 9.35-10.05 Better and safer return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction (engelsk presentation) Hege Grindem, fysioterapi Karolinska Institutet 10.05-10.15 Paus 10.15-10.45 Inverkan av glykogentillgänglighet på regleringen av proteinnedbrytning i human skelettmuskel William Apró, fysiologi Gymnastik- och idrottshögskolan 10.50-11.10 Hur påverkas cellens proteinfabrik, ribosomen, av olika typer av fysisk aktivitet? Ferdinand von Walden, fysiologi Karolinska Institutet 11.10-11.20 Paus 11.20 – 11.40 Communication is the key to unlocking effective coach-athlete relationships: One size does not fit all (engelsk presentation) Louise Davis, psykologi Umeå universitet 11.45-12.15 Från nagellackslirare till Börje Salming: Ishockey och manligheter i historisk belysning Daniel Alsarve, historia Örebro universitet 12.20-12.40 Att lära sig träna: Riksidrottsgymnasiernas roll i längdskidåkningens träningsutveckling Daniel Svensson, historia Malmö universitet

Seminarium 2. Nå ut med din forskning!

På eftermiddagen bjuder CIF in doktorander, postdoks och övriga forskare inom idrottsvetenskap till en digital nätverksträff. Temat är forskningskarriär och sociala plattformar. Anmäl dig via länken senast den 12 oktober.

PROGRAM

13.15-13.30 Introduktion och presentation av deltagare Marie Broholmer, CIF 13.30-14.00 Strategi kring sociala plattformar – är det nödvändigt?  Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA. Senior projektledare och forskningskommunikatör med strategiskt ansvar för digital kommunikation och 16 års erfarenhet av #forskom. Instagram/Facebook/Twitter: @vetenskapoallm LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vetenskapoallm Youtube: @vetenskapoallmanhet 14.05-14.35 Idrottsforskare: synlighet & sociala medier    HC Holmberg, professor i fysiologi vid Mittuniversitetet Twitter: @HCHolmberg1 Instagram: the_olympic_professor 14.35-14.50 Paus 14.50-15.20 Vilket genomslag ger aktivitet på sociala medier – vetenskapliga fakta och personliga reflektioner Katarina Steding Ehrenborg, fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet Twitter: @kie_ehrenborg Instagram: katarinaehrenborg 15.20-15.50 Workshop i grupper  Diskussionfrågor/erfarenhetsutbyte – vilka plattformar använder jag? För- och nackdelar – hur har jag gjort för att skapa mig ett forskningsnätverk – strategier kring mediafrågor 15.50-16.00 Gemensam diskussion och avslutning

Publicerad i Nyheter, Nyheter - startsida

CIF utlyser forskningsbidrag 2021

Kille med megafon

16 juni 2020

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2021. Total summa att fördela beräknas bli cirka 22 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till postdok samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans. Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem. All information om forskningsbidragen finns både på svenska och engelska, men ansökan ska skrivas på engelska. Utlysningen stänger tisdagen den 15 september kl 17.00 (svensk tid). Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 2 december 2020 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag 2021 Regler och anvisningar 2021

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Calls for funding proposals 2021

Fotbollsspelare springer på en gräsplan

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science (Centrum för idrottsforskning, CIF) for 2021. The total sum to be distributed is approximately SEK 22 million. Applications may be for:
  • Project funding
  • Funding for post-doctoral researchers
  • Funding for associations, collaboration and networking
Of special interest are research projects focusing on sporting excellence and research into sports for children and young people. Both types of project are prioritised as long as they are of sufficient quality. Submit your application electronically via the application system no later than Tuesday 15 September 2020. Decisions on funding are made by the Board of the Swedish Research Council for Sport Science on 2 December 2020. Read more about project funding on our English web site

Publicerad i Nyheter - startsida

Nyheter i CIF:s forskningsbidrag 2021

Nyhetstidning på ett bord

Forskningsbidrag för 2021 finns nu att söka. I 2021 års utlysning finns några nyheter som är viktiga att känna till. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen samt alla regler och anvisningar innan ansökan skickas in. Nyheter i utlysningen av forskningsbidrag 2021:
  • Ansökningarna ska skrivas på engelska. Anledningen är att CIF har utökat sitt vetenskapliga råd med utomnordiska granskare som inte kan läsa svenska.
  • Postdok blir 2-åriga med höjd ersättning. Lönebidraget höjs till 550 000 kronor per år.
  • Publiceringsplan ska anges i ansökan till postdok.
  • Information om etiska överväganden ska läggas in i ansökan.
  • Tydligare skrivregler till ansökningarna.

Läs mer

Utlysning av CIF:s forskningsbidrag 2021 Regler och anvisningar 2021 Regler och anvisningar för slutredovisning av avslutade CIF-projekt

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Signering med bankID

Nytt i CIF:s ansökningssystem är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 15 september. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress. Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss på cif@gih.se. Läs regler och anvisningar om att söka forskningsbidrag

Publicerad i Nyheter - startsida

How to sign an application without BankID

                The first page of the application form should be printed out, signed and posted to the office of CIF, where it should arrive by Tuesday 15 September 2020 at the latest. Applications without a signature will not be processed. The signature of the Head of Department (or equivalent) is essential. The signature of this person on the first page confirms the commitment of the academic institution to the project. The signed first page should be sent to: Centrum för idrottsforskning Box 5626 114 86 Stockholm, Sweden  

Publicerad i Nyheter

CIF medverkar på Träffpunkt Idrott

2 juni 2020

Träffpunkt Idrott 2020 ställs  in, men återkommer igen som planerat 2022. Däremellan är vi samarbetspartner till eventet Framtidens Idrottshall den 1 september 2020 i Stockholm – som arrangeras av Basketbollförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollförbundet, Innebandyförbundet, Volleybollförbundet samt White Arkitekter. Träffpunkt Idrott arrangerar även en pop up-konferens den 15-16 februari 2021 i Stockholm. Mer information om dessa event kommer inom kort! På Träffpunkt Idrott möts politiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer och företag för att diskutera idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg. Träffpunkt Idrott arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska Badmästarförbundet.

Taggar:
Publicerad i Nyheter

Hälsotrend hos unga riskerar gå idrottsrörelsen förbi

13 maj 2020

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i en färsk regeringsrapport. Rapporten presenteras för regeringen idag den 13 maj. Läs allt om CIF:s regeringsrapport “Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Ungdomsbarometern: Synen på idrott har förändrats

Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull. Med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern har Centrum för idrottsforskning undersökt hur unga 15–24 år tänker i frågor om idrott, motion och föreningsliv. Finns det specifika kännetecken för de som är aktiva i en idrottsförening? Har de värderingar och synsätt som skiljer sig från dem som tränar i andra former – eller som inte tränar alls? Och hur resonerar unga föreningsidrottare i frågor som rör delaktighet och inflytande över sitt idrottande? Läs mer om rapporten Ungdomsbarometern: En engagerad idrottsgeneration?

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Unga fotbollsspelare på fotbollsplan

Barn och ungdomars föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån har minskat i alla åldersgrupper mellan 2008 och 2018. Nedgången i aktivitetsnivån sågs först hos äldre ungdomar, framför allt flickor. De senaste åren står unga pojkar för den största nedgången. Utvecklingen påverkar många föreningar, men är också problematiskt ur ett folkhälsoperspektiv, konstaterar CIF i årets uppföljning av statens stöd till idrotten. Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten mäts i antalet deltagartillfällen per capita och år. Läs mer och följ utvecklingen i barn- och ungdomsidrotten på Idrottsstatistik.se – samlad statistik om motion och idrott i Sverige.

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida