Här skriver vi om aktuella händelser inom idrottsforskningens värld

Hälsotrend hos unga riskerar gå idrottsrörelsen förbi

13 maj 2020

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i en färsk regeringsrapport. Rapporten presenteras för regeringen idag den 13 maj. Läs allt om CIF:s regeringsrapport “Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Ungdomsbarometern: Synen på idrott har förändrats

Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull. Med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern har Centrum för idrottsforskning undersökt hur unga 15–24 år tänker i frågor om idrott, motion och föreningsliv. Finns det specifika kännetecken för de som är aktiva i en idrottsförening? Har de värderingar och synsätt som skiljer sig från dem som tränar i andra former – eller som inte tränar alls? Och hur resonerar unga föreningsidrottare i frågor som rör delaktighet och inflytande över sitt idrottande? Läs mer om rapporten Ungdomsbarometern: En engagerad idrottsgeneration?

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Unga fotbollsspelare på fotbollsplan

Barn och ungdomars föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån har minskat i alla åldersgrupper mellan 2008 och 2018. Nedgången i aktivitetsnivån sågs först hos äldre ungdomar, framför allt flickor. De senaste åren står unga pojkar för den största nedgången. Utvecklingen påverkar många föreningar, men är också problematiskt ur ett folkhälsoperspektiv, konstaterar CIF i årets uppföljning av statens stöd till idrotten. Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten mäts i antalet deltagartillfällen per capita och år. Läs mer och följ utvecklingen i barn- och ungdomsidrotten på Idrottsstatistik.se – samlad statistik om motion och idrott i Sverige.

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

CIF söker utredare

Styrelseklubba i en idrottsförening

29 april 2020

Utredare till uppföljning av statens stöd till idrotten

Ref: CIF 2020/7 Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. CIF har även till uppgift att följa upp statens stöd till idrotten. Verksamheten leds av en styrelse med en ordförande som utses av regeringen. CIF är administrativt knutet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har även sina lokaler vid GIH.

Arbetsuppgifter

Regeringen ger årligen Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera och följa upp statens stöd till idrotten. Under 2020 ska CIF göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt inom idrotten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
 • genomföra en forskningsinsats om svensk idrottsrörelses representation och agerande i europeiska och internationella idrottsförbund i frågor rörande idrottens styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.
 • bedöma behovet av att införa indikatorer på styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt inom idrottsrörelsen i CIF:s regelbundna och långsiktiga uppföljning av statens idrottsstöd och om ett behov finns ge förslag till hur indikatorer på dessa områden bör utformas samt samla in data till dessa.
 • samla in och analysera statistik inom ramen för CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten samt vid behov föreslå förbättringar i CIF:s regelbunda uppföljning av statens stöd till idrotten via ett indikatorsystem.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • examen på avancerad nivå inom idrottsvetenskap eller motsvarande
 • mycket goda skriftliga kunskaper i det svenska språket
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.
Det är meriterande med en doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
 • Mycket stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statistik.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga och att du kan arbeta självständigt.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är ansvarstagande, flexibel och initiativrik.
 • Stor vikt läggs vid god förmåga till helhetssyn och förmåga att analysera data.
 • Vikt fästs vid kunskap om eller forskning inom liknande frågeställningar.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i sex månader, dock längst till och med 28 februari 2021 med tillträde tidigast den 17 augusti 2020 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via GIH:s webbplats eller direkt via ansökningssystemet. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innehålla följande handlingar:
 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • ett personligt brev
Ansökan ska vara CIF tillhanda senast den 24 maj 2020. Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. CIF verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Christine Dartsch Nilsson Föreståndare 0706202620 christine.dartsch@gih.se Kerstin Hamrin Facklig företrädare, Saco-S 08-120 538 16 kerstin.hamrin@gih.se Marjan Pontén Facklig företrädare, OFR-ST 08-120 538 17 marjan.ponten@gih.se ANSÖK

Publicerad i Nyheter

CIF arbetar hemifrån

Bild på laptop och kaffekopp

18 mars 2020

CIF följer Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån. Här är våra kontaktuppgifter.

CIF:s officiella e-postadress

cif@gih.se

Christine Dartsch Nilsson

Föreståndare Telefon 08-120 537 60 Mobil 070-620 26 20 christine.dartsch@gih.se

Johan Pihlblad

johan.pihlblad@gih.se

Johan Lundberg

johan.lundberg@gih.se

Johan R Norberg

Mobil 0705-62 06 18 johan.norberg@mau.se

Marie Broholmer

marie.broholmer@gih.se  

Publicerad i Nyheter - startsida

CIF får regeringsuppdrag om god styrning av idrotten

20 december 2019

Centrum för idrottsforskning har idag fått i uppdrag att under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Analysen ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, och som värnar om demokratisk utveckling, inkludering och delaktighet. Analysen ska även omfatta svensk idrottsrörelses agerande inom dessa områden i europeiska och internationella idrottsförbund. En särskild analys ska göras av idrottsrörelsens olika funktioner och verktyg för att upptäcka och komma tillrätta med verksamheter där det kan förekomma brottslig eller på annat sätt, för individer eller samhället, skadlig verksamhet. Idrottsrörelsens egna förmåga att förhindra övergrepp på barn men även att förhindra korruption och annan ekonomisk brottslighet ska särskilt belysas. Därutöver ska en särskild analys göras över förekomsten av aktiebolag och andra rättsliga konstruktioner inom idrottsrörelsen samt de olika skälen bakom sådan förekomst. CIF ska även analysera idrottsrörelsens möjligheter att bidra i det brottsförebyggande arbetet samt peka på goda exempel av styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt. Läs mer om CIF:s uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Beslut forskningsbidrag 2020

Styrelseklubba i en idrottsförening

28 november 2019

Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2020 beslutades av CIF:s styrelse den 27 november 2019. Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2019. Läs mer om CIF:s beslut om forskningsbidrag 2020

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Frukostseminarium om barnkonventionen och idrott

Bild på ledare och barn som tränar simning

15 oktober 2019

Barnkonventionen blir lag – Så påverkas din idrottsförening

Välkommen till ett frukostseminarium den 20 november kl 7.30-9.00 med Cecilia Åhl och Johan R Norberg! 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Vad betyder det konkret för dig och din förening? Lyssna och ställ frågor till två av landets främsta experter på barns rättigheter inom idrotten. Att barnkonventionen blir lag ställer högre krav på alla som arbetar med barn och ungdomar. Det väcker också många frågor: Kan vi driva samma verksamhet som tidigare? Är det lagligt att toppa laget? Riskerar min förening bestraffning? Förutom skolan är föreningsidrotten den verksamhet som regelbundet möter flest unga. Under seminariet får du:
 • Kunskap om barnkonventionen och forskning om hur man bör bedriva idrott för både idrottens och barnets bästa
 • Konkreta råd hur ni kan använda barnkonventionen i din förening
 • Gratis exemplar av boken “Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”
Seminariet är en del av Centrum för idrottsforsknings satsning att öka kunskapen kring forskning om barn- och ungdomsidrott.

Medverkande

Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och utredare vid Centrum för idrottsforskning. Cecilia Åhl är frivilligsamordnare vid UNICEF Sverige och hjälper föreningar och förbund i arbetet med att förstå och arbeta efter barnkonventionens principer. Bägge står bakom boken “Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare”.

Anmälan

Anmälan senast 6 november görs via länken

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida

Hallå där Robert Svensson…

10 september 2019

Fotograf: Jasenka Dobric

… filosofie doktor vid Örebro universitet

Du har nyligen disputerat och har fått forskningsstöd av CIF i fyra år. Vad handlar avhandlingen om?

– Min avhandling handlar om varför och hur tränarrollen inom svensk herrelitfotboll har förändrats. På 1960-talet var tränaren nämligen en tämligen perifer figur vars uppgift var begränsad till att träna spelarnas teknik och kondition ett par kvällar i veckan. I dag är tränaren en centralgestalt som har tillgång till spelarna på heltid, bestämmer över taktiken och är klubbarnas ansikte utåt gentemot sponsorer, media och publik. Jag vill få en fördjupad förståelse för den här utvecklingen. 

Vad är de tre viktigaste resultaten?

– Kortfattat har professionaliseringen av spelarna inneburit mer ekonomiskt och administrativt arbete varpå klubbledningarna behövt lämna över ansvaret för den idrottsliga verksamheten till tränaren. Parallellt har tränaren genom tränarutbildningen ”laddats” med vetenskaplig kunskap vilket gjort att tränaren fått makt inom fler och fler områden. Därtill har kommersialiseringen av idrotten gjort tränaren till en ambassadör med uppgiften att ”sälja in” elitfotbollen till sponsorer, media och publik.

Hur skulle du vilja gå vidare med forskningen?

– Jag har ju i min avhandling studerat tränarrollens förändring inom herrelitfotboll. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka hur utvecklingen har sett ut inom damelitfotboll. Det skulle också vara spännande att jämföra mina resultat med hur tränarrollen har förändrats inom andra idrotter i Sverige. Vilka likheter och skillnader finns det och vad beror skillnaderna på? 

Vilken betydelse för idrotten kan dina forskningsresultat få?

– Utifrån en fördjupad förståelse för varför och hur tränarrollen blivit så komplex kan föreningar reflektera över vilka uppgifter som ska ligga på tränarens bord och vad som kan och ska skötas av andra i föreningen. Klubbarna kan göra mer medvetna val kring vem som ska styra vad samt vad olika positioner inom föreningen bör ha för kompetenser. Läs Robert Svenssons avhandling “Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet

Publicerad i Nyheter

Unga forskare presenterar…

7 september 2019

Inbjudan till ”Unga forskare presenterar…”

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till seminarium med doktorander och postdoks som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Seminariet hålls den 16 oktober 2019 kl 9.00-12.15 i Stockholm. Vissa presentationer kommer att hållas på engelska. Mer information om seminariet och anmälan görs här

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida