Vill ni veta mer om oss?

Om oss

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

Telefon

08-120 537 00 (vxl)

Postadress

Centrum för idrottsforskning, Box 5626, 114 86 Stockholm

Besöksadress

Lidingövägen 1 (bakom Stadion), Stockholm

Leveransadress

Södra Fiskartorpsvägen 9

Fakturaadress

GIH, FE 22, 838 73 Frösön Ref: MABR

E-postadress

cif@gih.se

Organisationsnummer

202100-4334

Webbansvarig

marie.broholmer@gih.se