Vill du veta mer om oss?

Om oss

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

Telefon

08-120 537 00 (vxl)

Postadress

Centrum för idrottsforskning, Box 5626, 114 86 Stockholm

Besöksadress

Lidingövägen 1 (bakom Stadion), Stockholm

Leveransadress

Södra Fiskartorpsvägen 9

Fakturering

Görs i första hand via e-faktura i andra hand via post.

E-faktura via PEPPOL (svenska och utländska leverantörer)

Vår adress i PEPPOL är 0007:2021004334
Ange referens: MABR

Svefaktura (svenska leverantörer)

Skicka e-faktura i formatet Svefaktura via en fakturaväxel.
Våra uppgifter är:

  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
  • ID: 2021004334
  • Organisationsnummer: 202100-4334
  • Referens: MABR

Fakturaportalen (svenska leverantörer)

E-fakturera genom att själv registrera fakturan i Fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalen och anslut er som användare. Efter det kan du registrera fakturan som sedan går direkt till oss.

Pappersfakturor via post (svenska och utländska leverantörer)

GIH
FE 22
838 73 Frösön
Ref: MABR

E-postadress

cif@gih.se

Organisationsnummer

202100-4334

Webbansvarig

marie.broholmer@gih.se