CIF:s förordning styr dess verksamhet

CIF:s förordning

I förordningen för Centrum för idrottsforskning står angivet att:

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten.

Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. 

Läs mer

Läs hela förordningen på Riksdagens webbplats.